Käyttäytyvätkö näennäisesti identtiset
tuotteesi käytössä lopulta eri tavalla?

Huolto ja korjauspalvelut

Älä arvaile kun voit testata.

Altistus auringonvalolle, lämmölle ja kosteudelle voi tuottaa ajan myötä vakavia vaurioita ja tuotteen heikkenemistä esim. värimuutosten, säröilyn, halkeilun, hapettumisen ja lujuuden heikkenemisen kautta. Olosuhteiden aiheuttamaa rapautumista ja korroosiota tapahtuu ulkotilojen lisäksi myös sisätiloissa ja vaurioiden vakavuus vaihtelee suuresti ilmasto-olosuhteista riippuen. Myös materiaalit jotka kestävät erikseen joko auringonvaloa tai kosteutta usein pettävät altistettuna yhtaikaisesti molemmille rasituksille. Tiedätkö varmasti kuinka tuotteesi kestävät olosuhteita kaikkialla missä niitä käytetään?

Luotettava tieto ympäristön- ja korroosionkestosta voi auttaa välttämään odottamattomat tuotevauriot etukäteen. Testaamalla tuotteesi johtavilla Q-Lab ilmastorasituksen testilaitteilla tai testipalveluilla voit parantaa tuottavuuttasi valitessasi uusia tai edullisempia materiaaleja, parantaessasi nykyisiä materiaaleja ja arvioidessasi materiaalimuutosten vaikutusta tuotteen kestävyyteen.

Käyttöpaikalla ja käyttöolosuhteissa tehdyt testit antavat luotettavimman tiedon tuotteen pitkäaikaisesta ilmastorasituksen ja korroosionkestosta, mutta testijaksot muodostuvat yleensä hyvin pitkiksi. Kiihdytetyillä ilmastorasitustesteillä ulkotiloissa ja laboratoriossa saadaan tietyin varauksin tuloksia paljon nopeammin. Monet käyttäjät suorittavat sekä kiihdytettyjä testejä, että käyttöpaikalla tehtäviä luonnollisia vanhenemistestejä varmistaakseen tulosten vertailukelpoisuuden ja haluttujen tulosten saavuttamisen kaikissa testiohjelmissa.

Käyttäytyvätkö näennäisesti identtiset tuotteesi käytössä lopulta eri tavalla? Älä arvaile kun voit testata.

 

Ota yhteyttä

  1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site