ZIJN UW PRODUCTEN OPGEWASSEN TEGEN BELASTENDE OMGEVINGEN?

Repair & Support

Gok niet als u kunt testen.

Zon, warmte, vocht, zure regen en zoute nevel kunnen producten ernstig aantasten, vooral in herhaalde cyclussen. Schade door verwering of cyclische corrosie, zoals verkleuren, barsten, afschilferen, oxidatie of verlies van sterkte, treedt zowel buiten als binnen op. Haar ernst kan sterk variëren, afhankelijk van het klimaat. Zelfs materialen die bestand zijn tegen alleen zonlicht of alleen vocht, schieten vaak te kort wanneer ze aan beide omstandigheden worden blootgesteld. Weet u hoe goed uw producten stand houden op elke plaats waar ze worden gebruikt? Weet u hoe een kleine hoeveelheid elektrolyt de corrosie van uw product beïnvloedt? Wat zijn de gevolgen van geforceerd drogen?

Betrouwbare verwerings- en corrosiegegevens helpen u om onverwachte defecten te voorspellen en te voorkomen. De uitrusting voor verwerings- en corrosiestests en de van Q-Lab kunnen uw product verbeteren door u te helpen bij de selectie van nieuwe of goedkopere materialen, de verbetering van bestaande materialen en de evaluatie van de invloed van wijzigingen van de formulering op de duurzaamheid van het product.

Het testen van de verwering en de corrosie in de open lucht geeft de meest realistische voorspelling van de productprestaties, maar kost meer tijd. Versnelde beproeving in de open lucht en versnelde cyclische corrosietests in het laboratorium leveren snellere resultaten op, maar hebben hun beperkingen. Veel bedrijven gebruiken zowel natuurlijke als versnelde beproeving, om de gegevens te vergelijken en zeker te zijn van de betrouwbaarheid van hun testprogramma.

Zijn uw producten opgewassen tegen belastende omgevingen? Gok niet als u kunt testen.

 

Raadpleeg ons

  1.  

Q-Lab Telefoonnummers

USA: +1-440-835-8700
Florida & Arizona Testdiensten: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site