QUV & Q-SUN Water Repurification System

Water Repurification System
Klik om de afbeelding te vergroten
 
Water Repurification System Repurification System in Lab Q-SUN Xe-1 with Repurification System Q-SUN Xe-2 with Repurification System Q-SUN Xe-3 with Repurification System QUV Weathering Tester with Repurification System QUV on Spacesaver Frame with Repurification System Water Repurification System Integrated into QUV Water Repurification System Components Water Repurification System Water Flow
Klik om de afbeelding te wijzigen

Q-Lab biedt een geavanceerd waterzuiveringssysteem aan als optie voor de QUV en Q-SUN testkamers met waterbesproeiing. Het systeem kan dagelijks meer dan 1.000 liter water besparen in een testcyclus met verscheidene uren waterbesproeiing. Het betaalt zichzelf in enkele maanden terug.

Anders dan concurrerende systemen die gewoon vuil water rondpompen, zuivert het systeem van Q-Lab het gebruikte water. De belangrijkste componenten zijn: een watertank, een pomp, een debietregelklep, een zuiveringspatroon en een monitor voor de totale opgeloste vaste stoffen.


Waterzuiveringssysteem voor QUV en Q-SUN testkamers met waterbesproeiing
Bij een zelfstandige QUV tester is het waterzuiveringssysteem volledig geïntegreerd in de tester, onder de testkamer. Bij de QUV testers op ruimtebesparend frame en bij de Q-SUN modellen is het zuiveringssysteem ondergebracht in een aparte behuizing en vormt het een zelfstandig systeem. De behuizing met de waterzuivering staat op de vloer, rechts naast de tester en is stapelbaar.

Raadpleeg het LX-6048 specificatiebulletin voor volledige details.

Het is belangrijk te onthouden dat dit zuiveringssysteem geen primair waterzuiveringssysteem is. Het werkt met gezuiverd water. Het oorspronkelijke water dat de machine ontvangt, moet dus gezuiverd water zijn. Als u de tester met gewoon leidingwater voedt, kan het waterzuiveringspatroon in enkele weken uitgeput zijn.

Tijdens het sproeien is de pomp ingeschakeld en neemt ze water uit de tank. Het water passeert een debietregelklep en gaat naar de sproeiers en gedeeltelijk terug naar de tank. Het water gaat door een zuiveringspatroon dat vervuiling verwijdert. Na het besproeien van de sample loopt het water terug naar de tank. Een vlotterklep vult de tank automatisch bij om verdampt water te compenseren (normaal 5 liter per dag). Handmatig bijvullen is niet nodig.

Omdat het water gerecycled wordt, is een afvoer niet verplicht. Een afvoer is echter wel aanbevolen, zodat het water niet overloopt als de vlotterklep in open stand blijft staan.

De gebruiker moet eenmaal per maand de waterzuiverheid controleren. Als de hoeveelheid totale opgeloste vaste stoffen groter is dan 5 ppm, moet men het zuiveringspatroon vervangen. Als de tester met zuiver water wordt gevoed, zou het zuiveringspatroon verscheidene jaren moeten meegaan. Repurification cartridge levensduur is sterk afhankelijk van inlaatwater zuiverheid en reinheid monster. Overschrijding van de aanbevolen waarden aanzienlijk kan verminderen levensduur.

Courante artikelnummers

  • QUV/Spray, 120 RP    QUV/spray waterzuiveringssysteem voor nieuwe 120 V QUV machines
  • QUV/Spray, 230 RP    QUV/spray waterzuiveringssysteem voor nieuwe 230 V QUV machines
  • V-60007-K        QUV/spray waterzuiveringssysteem voor installatie op QUV machines van serie 48 of hoger
  • V-60158-K        QUV/spray op ruimtebesparend frame, waterzuiveringssysteem voor nieuwe 120 V QUV machines
  • V-60159-K    QUV/spray op ruimtebesparend frame, waterzuiveringssysteem voor nieuwe 230 V QUV machines
  • V-60160-K    QUV/spray op ruimtebesparend frame, waterzuiveringssysteem voor installatie op QUV van serie 48 of hoger
  • X-10897-K    Q-SUN Xe-1, Xe-2 en Xe-3 waterzuiveringssysteem

 

Brochures

Specificatie bulletins

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Producten

Raadpleeg ons

  1.  

Q-Lab Telefoonnummers

USA: +1-440-835-8700
Florida & Arizona Testdiensten: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site