Usein kysyttyä

Q-FOG Testilaite sykliseen korroosiotestaukseen

Q: Mitä tarkoittaa syklinen korroosiotesti?

Syklisen korroosiotestin tavoitteena on tuottaa perinteistä vakio-olosuhteiden testejä realistisempi suolasumutesti. Koska todelliset ilmaston altistukset sisältävät yleensä sekä kosteita, että kuivia jaksoja on myös kiihdytettyjen laboratoriotestien kyettävä toistamaan näitä luonnollisia vaihteluita. Tutkimukset osoittavat, että syklisissä korroosiotesteissä suhteelliset korroosionopeudet sekä syöpymien pintarakenne ja muoto muistuttavat enemmän ulkotiloissa saatuja tuloksia. Tämän seurauksena sykliset korroosiotestit myös antavat parempia vertailutuloksia kuin perinteiset suolasumutestit. Niiden avulla voidaan tehokkaasti arvioida erilaisia korroosiomekanismeja, kuten yleinen syöpyminen, galvaaninen korroosio ja rakokorroosio.

Syklisen korroosiotestin tavoitteena on tuottaa samanlaisia vaurioita, joita esiintyy ulkotilojen korrosoivissa olosuhteissa. Näissä testeissä näytteet altistetaan toisiaan seuraaville jaksoille erilaisia olosuhteita. Yksinkertaisissa testeissä (esim. modifioitu ”Prohesion” suolasumutesti) toistetaan suolasumua ja kuivia jaksoja. Pidemmälle viedyissä autoteollisuuden testeissä edellytetään moniportaisia syklejä, jotka voivat sisältää upotusta, kosteutta, kondensoivia jaksoja, sekä suolasumua ja kuivatusta. Alun perin nämä autoteollisuuden testit olivatkin suunniteltu suorittaviksi käsityönä. Laboratorion henkilökunta siirteli käsin testikappaleita suolasumusta kosteuskammioihin ja kuivatustelineisiin jne. Nykyään tätä työtä on automatisoitu tietokoneohjatuilla testilaitteilla, ja testien vaihteluja on voitu vähentää. 

Katso lisätietoja teknisestä tiedotteesta Technical Bulletin LF-8144.
 

FAQ's

FAQ's - Laitteet


Ota yhteyttä

  1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site