Najczęściej zadawane pytania

Komora do Cyklicznych Badań Korozyjnych Q-FOG

Q: Co to jest cykliczne badanie korozyjne?

Cykliczne badanie korozji jest przeznaczone do wykonywania bardziej realistycznych testów w komorze solnej, niż tradycyjne testy ekspozycji w stanie ustalonym. Ponieważ, rzeczywista ekspozycja w warunkach atmosferycznych, zwykle obejmuje zarówno mokre i suche warunki. Sens ma model przyspieszonych badań laboratoryjnych wg cyklów występujących w warunkach naturalnych. Badania wskazują, że w cyklicznych testach korozyjnych, wskaźniki względnej szybkości korozji, struktura i morfologia są bardziej podobne do tych z badań w warunkach zewnętrznych. W konsekwencji, badania cykliczne zazwyczaj dają lepszą korelację z zewnętrznymi, niż konwencjonalne testy w komorze mgły solnej. Są one skuteczne do oceny różnych mechanizmów korozji, w tym korozji ogólnej, galwanicznej i szczelinowej.

Cykliczne badania korozji przeznaczone są do odtwarzania reprezentatywnych uszkodzeń, które powstają w zewnętrznym, korozyjnym środowisku. W cyklicznym badaniu korozji wystawia się próbki na działanie serii różnych warunków środowiskowych w powtarzalnych cyklach naśladujących warunki zewnętrzne. Proste ekspozycje, takie jak Prohesion, mogą zawierać warunki składające się z cykli mgły solnej oraz cykli suchych. Bardziej skomplikowane metody badań w motoryzacji mogą wymagać wieloetapowych cykli, które obejmują zanurzenie, wilgotność, kondensację pary wodnej razem z mgłą solną i cyklami suchymi. Pracownicy laboratorium ręcznie przenoszą próbki z komory solnej do komór wilgotności, suszarki, itp. Ostatnio, wykorzystane zostały komory mikroprocesorowe do automatyzacji procesu ekspozycji i zmniejszenia zmienności warunków. 

Zobacz biuletyn techniczny LU-8144, aby uzyskać więcej informacji. 
 

FAQ

FAQ Produkty


Kontakt

  1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site