Usein kysyttyä

QUV Kiihdytetyn ilmastorasituksen testilaite

Q: Voidaanko kahden eri olosuhteissa tehdyn testin tuloksia vertailla keskenään?

Taustaa: QUV-testeille voidaan valita kaksi eri testiolosuhdetta, joissa kohteet altistetaan samalle kokonaisenergian määrälle:  

Testi A: 0.65W/m2 säteilytys 3000 tuntia.
Testi B: 0.83W/m2 säteilytys 2500 tuntia.

Testattavat näytteet ovat 80 - 100 mikronin paksuisia kalvoja. Jokaisen testin päätteeksi tarkistamme värimuutokset harmaa-asteikolla, sekä varmistamme mekaanisten ominaisuuksien säilymisen.

Voimmeko verrata näitä tuloksia keskenään?

Vastaus: On yleinen virhekäsitys olettaa kaksi altistusta yhtäläisiksi, vaikka usein ne saattavatkin tuottaa erilaisia tuloksia. Säteilytystason, lämmön ja kosteuden välillä on monimutkaisia yhteisvaikutuksia. Yleensä tätä kysymystä tarkasteltaessa säteilytystasojen välillä on paljon suuremmat erot. Kysymys voisi olla seuraava: jos altistuksen säteilytystaso kaksinkertaistetaan, niin voidaanko altistusaika puolittaa saman lopputuloksen saavuttamiseksi?

Joissain tapauksissa säteilytystason ja vanhenemisnopeuden välillä on lineaarinen suhde, mutta toisissa tapauksissa näin ei ole. Tässä esitetyn kysymyksen tapauksessa erot ovat pieniä ja todennäköisyys sille, että tulokset ovat vertailukelpoisia, on suurempi.

Suosittelen kuitenkin varmistumaan tästä suorittamalla omat tarkistustestaukset. Olen myös kiinnostunut kuulemaan testiesi tuloksista.

Q: When Is a Super Alloy Water Pan Used for a QUV?

The water pan in a QUV tester is made from stainless steel, and in most cases does not experience corrosion. To deal with those rare cases where a QUV water pan does corrode, Q-Lab offers a “Super Alloy” QUV water pan that is more corrosion-resistant than stainless steel.

This Super Alloy water pan is not intended for cases where the observed corrosion or oxidation is actually only non-corrosion debris, as in the photo below. This buildup of precipitated minerals over time may occur when tap water is used in a QUV SE or Basic testers (DI water is required for Spray models). Although tap water is acceptable for use in a non-spray QUV, its use does requires more frequent cleaning of the water pan. If you see debris buildup like this in your QUV, you may have “hard water” and should consider the use of reverse osmosis/deinoized (RO/DI) purified water with your QUV.

However, in some cases, actual corrosion of the stainless steel water pan is observed, as in the photo below. Replacing your stainless steel QUV water pan with a Super Alloy water pan is appropriate to correct this problem. Furthermore, if corrosion like this is observed in one QUV, a Super Alloy water pan should be installed in all other QUV’s located in the same laboratory as the corroded QUV.
 

FAQ's

FAQ's - Laitteet


Ota yhteyttä

  1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site