RADIOMETERS AND CALIBRATED THERMOMETERS

UC Calibrator
Suurenna kuvaa
 
UC Calibrator UC Calibrator UC Calibrator radiometer and thermometer calibration radiometer calibration RH Sensor for weathering tester
Vaihda kuvaa

Kaikissa QUV and Q-SUN testilaitteissa on varusteena musta paneelianturi laitteen lämpötilan tarkkaa valvontaa ja ylläpitoa varten. Eräissä Q-SUN malleissa kammion ilman lämpötilan mittaus voidaan korvata tai niitä voidaan käyttää samanaikaisesti.

Laitteen musta paneelianturi on kalibroitava ajoittain. QUV laitteissa tämä suoritetaan yksinkertaisesti referenssilämpömittarin avulla. Q-SUN laitteiden kalibroinnissa on käytettävä erillistä mustaa referenssipaneelianturia. Referenssilämpömittari on puolestaan kalibroitava vuosittain. Kaikki QUV ja Q-SUN laitteet on varustettu SOLAR EYE säteilytystason valvontalaitteella (ei kuitenkaan QUV/basic malli). SOLAR EYE laitteisto valvoo ja ylläpitää tarkasti testilaitteen säteilytystason.

SOLAR EYE laitteiston anturi on kalibroitava ajoittain käyttäjän toimesta. Kalibrointi suoritetaan erityisen kalibrointimittarin avulla. Kalibrointimittari on puolestaan kalibroitava vuosittain.

Universal Calibrator (UC) kalibrointilaitetta käytetään lämpötila-anturin kalibrointiin Q-SUN testilaitteissa sekä säteilyantureiden kalibrointiin QUV ja Q-SUN testilaitteissa. Kalibrointilaitteeseen kuuluu näyttöyksikkö jossa voidaan käyttää ”plug and play” periaatteella kaikkia lämpötila- ja säteilyantureita. Q-Lab huoltaa ja kalibroi myös vanhoja radiometrejä, (CR10 ja CR20) sekä lämpömittareita(CT202). UC kalibrointilaitetta pystytään käyttämään minkä tahansa QUV tai Q-SUN testilaitteen kanssa.


QUV lämpömittarin kalibrointi
QUV musta paneelianturi on kalibroitava käyttäjän toimesta tarkkojen ja yhdenmukaisten tulosten takaamiseksi. QUV mustan paneelianturin kalibrointi suoritetaan yksinkertaisesti referenssilämpömittarin avulla.

Lämpötila-antureita ei normaalisti tarvitse vaihtaa. Harvinaisen vikaantumisen sattuessa vaaraosa voidaan tilata seuraavalla osanumerolla:

 • V-2156-X — QUV Black Panel Temperature Sensor (vaihto tarvittaessa)

Q-SUN lämpömittarin kalibrointi 

Kaikkien Q-SUN testilaitteiden black panel lämpötila-anturi tulee käyttäjän toimesta kalibroida säännöllisesti, tällä taataan tarkat ja yhdenmukaiset testaustulokset. Lämpötila-anturin kalibrointi on yksinkertaista käyttämällä Universal Calibrator kalibrointilaitetta (UC1) tai vanhempaa mallia olevaa CT202 kalibrointilaitetta ja se vie vain muutamia minuutteja. Huomattavaa on että kalibrointilaitteisiin on saatavana kahta eri anturia, eristetty – tai eristämätön black panel, riippuen siitä kumpaa anturia kalibroitavassa Q-SUN laitteessa käytetään.

UC202 älyanturi ja CT202 anturit tulee tehdaskalibroida säännöllisesti. UC202 anturit ovat suunniteltu kertakäyttöisiksi ja kustannustehokkaiksi ja ne voidaan korvata uudella tehdaskalibroidulla anturilla säännöllisin väliajoin. Vanhempi CT202 kalibrointilaite tulee lähettää vuosittain Q-Labille tehdaskalibrointiin. Uudempi UC202 anturi voidaan myös lähettää tehdaskalibrointiin, jos käyttäjä näin haluaa, mutta UC202 anturi voidaan myös korvata uudella tehdaskalibroidulla anturilla. Q-Labin kalibrointilaboratoriot täyttävät ISO 17025 standardin ja ovat akkreditoitu seuraavasti: American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02 and England Certificate Number 2383-03) Kalibroinneilla on NIST jäljitettävyys (U.S. National Institute of Standards and Technology) See Recalibration Return Procedure

 

Q-SUN Xe-1 laitteen lisävarusteena (jäähdytinyksiköllä varustetuissa malleissa) toimitettavan kammion ilman lämpötila-anturin kalibrointi voidaan suorittaa standardi referenssilämpömittarin avulla.

Sekä Q-SUN Xe-2 että Xe-3 malleissa käytettävä edullinen suhteellisen kosteuden ja kammion lämpötilan yhdistelmämittari on harkitusti suunniteltu kertakäyttöiseksi. Se tulee vaihtaa vuosittain, eikä sitä voida kalibroida uudelleen.

Yleisimmät Q-SUN lämpötila-antureiden osanumerot on listattu alle:

 • X-10235-X — Q-SUN Xe-1/Xe-3 Black Panel Temperature Sensor; musta paneelianturi (vaihto tarvittaessa)
 • X-7778-X — Q-SUN Xe-1/Xe-3 Insulated Black Panel Temperature Sensor; eristetty musta paneelianturi (vaihto tarvittaessa)
 • XR-11463-X — Q-SUN Xe-2 Black Panel Temperature Sensor; musta paneelianturi (vaihto tarvittaessa)
 • XR-11464-X — Q-SUN Xe-2 Insulated Black Panel Temperature Sensor; eristetty musta paneelianturi (vaihto tarvittaessa)
 • X-10415-K — Q-SUN Relative Humidity/Chamber Air Sensor; sisätilan kosteusanturi (uusitaan vuosittain)
 • UC1 — Universal Calibrator näyttöyksikkö
 • UC202/BP — Eristämätön Black Panel kalibrointianturi UC1 näyttöyksikköön
 • UC202/IBP — Eristetty Black Panel kalibrointianturi UC1 näyttöyksikköön
 • UC202/RECAL — Kalibrointianturin tehdaskalibrointi (vaihto uuteen on suositeltavaa, mutta myös uudelleenkalibrointi on myös mahdollista)

QUV säteilyantureiden kalibrointi
Kaikkien QUV mallien (pl. QUV/basic) SOLAR EYE säteilyanturit tulee kalibroida säännöllisin väliajoin. Tällä taataan tarkat ja yhdenmukaiset testaustulokset. QUV laitteiden säteilyantureiden kalibrointi on yksinkertaista AUTOCAL järjestelmän johdosta, käyttämällä uutta UC10/uv kalibrointianturia tai vanhaa CR10 radiometriä ja se vie ainoastaan muutamia minuutteja. Kumpaakin laitetta voidaan käyttää joko UV-A – tai UV-B lamppujen kalibrointiin. QUV/cw (cool white) laitteen kalibrointiin tulee käyttää UC10/cw anturia tai vanhaa CR10/cw radiometriä. 

UC10 älyanturi sekä vanha CR10 radiometri tulee tehdaskalibroida säännöllisesti. UC10 älyanturit ovat suunniteltu kertakäyttöisiksi ja kustannustehokkaiksi ja ne voidaan korvata uudella tehdaskalibroidulla anturilla säännöllisin väliajoin. Vanhempi CR10 kalibrointilaite tulee lähettää vuosittain Q-Labille tehdaskalibrointiin. Uudempi UC10 anturi voidaan myös lähettää tehdaskalibrointiin, jos käyttäjä näin haluaa, mutta UC10 anturi voidaan myös korvata uudella tehdaskalibroidulla anturilla. Katso myös:  Recalibration Return Procedure. Laboratoriot calibration labs ovat ISO 17025 accredited. Q-Labin kalibrointilaboratoriot täyttävät ISO 17025 standardin ja ovat akkreditoitu seuraavasti: American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02 and England Certificate Number 2383-03) Kalibroinneilla on NIST jäljitettävyys (U.S. National Institute of Standards and Technology)


Uuden QUV radiometrin osanumerot ovat:

• UC1                  Universal Calibrator näyttöyksikkö
• UC10/uv           QUV kalibrointianturi (UVA & UVB lamppujen kalibrointiin)
• UC10/cw           QUV kalibrointianturi (cool white lamppujen kalibrointiin)
• UC10/RECAL    Kalibrointianturin tehdaskalibrointi (vaihto uuteen on suositeltavaa, mutta myös uudelleenkalibrointi on myös mahdollista)


Q-SUN säteilyantureiden kalibrointi
Kaikkien Q-SUN mallien SOLAR EYE säteilyanturit tulee kalibroida säännöllisin väliajoin. Tällä taataan tarkat ja yhdenmukaiset testaustulokset. -SUN laitteiden säteilyantureiden kalibrointi on yksinkertaista käyttämällä uutta UC20 kalibrointianturia tai vanhaa CR20 radiometriä ja se vie ainoastaan muutamia minuutteja. Molemmat laitteet (UC20 ja vanha CR20) varustetaan 340nm, 420nm tai 300-400nm TUV (Total UV) säteilyantureilla. Kalibroinnissa käytettävän säteilyanturityypin tulee täsmätä kalibroitavan Q-SUN laitteen säteilyanturityyppiin. Vanhan CR20 laitteen tulee myös täsmätä laitteessa käytettyyn optisen suodattimen tyyppiin.

UC20 älyanturi sekä vanha CR20 radiometri tulee tehdaskalibroida säännöllisesti. UC20 älyanturit ovat suunniteltu kertakäyttöisiksi ja kustannustehokkaiksi ja ne voidaan korvata uudella tehdaskalibroidulla anturilla säännöllisin väliajoin. Vanhempi CR20 kalibrointilaite tulee lähettää vuosittain Q-Labille tehdaskalibrointiin. Uudempi UC20 älyanturi voidaan myös lähettää tehdaskalibrointiin, jos käyttäjä näin haluaa, mutta UC20 älyanturi voidaan myös korvata uudella tehdaskalibroidulla anturilla. Katso myös:  Recalibration Return Procedure. Laboratoriot calibration labs ovat ISO 17025 accredited. Q-Labin kalibrointilaboratoriot täyttävät ISO 17025 standardin ja ovat akkreditoitu seuraavasti: American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02 and England Certificate Number 2383-03) Kalibroinneilla on NIST jäljitettävyys (U.S. National Institute of Standards and Technology)

Uuden Q-SUN radiometrin osanumerot ovat:

• UC1                  Universal Calibrator näyttöyksikkö
• UC20/340         Q-SUN 340 nm kalibrointianturi
• UC20/420         Q-SUN 420 nm kalibrointianturi
• UC20/TUV        Q-SUN TUV (Total UV) kalibrointianturi
• UC20/LUX         Q-SUN Xe-1 & Xe-3 LUX kalibrointianturi
• UC20/RECAL    Kalibrointianturin tehdaskalibrointi (vaihto uuteen on suositeltavaa, mutta myös uudelleenkalibrointi on myös mahdollista)

Esitteet

Tekniset laitetiedot

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Laitteet

Ota yhteyttä

 1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site