UV Lamps and Optical Filters

Q-SUN optical filter
Suurenna kuvaa
 

UV valo vastaa lähes kokonaan ulkotiloissa käytettävien kestohyödykkeiden materiaalien valon aiheuttamasta vanhenemisesta. QUV testilaitteiden loisteputkilamput simuloivat kriittisen lyhytaaltoisen UV-valon spektrin ja toistavat auringonvalon tuottamat fyysiset olosuhteet. Eri sovelluksia varten on useita erityyppisiä UV lamppuja eikä optisia suotimia tarvita.

Q-SUN xenon testikammioiden tuoteperhe hyödyntää ksenonlamppuja tuottamaan todenmukaisimman auringonvalon koko spektrin toiston mukaan lukien UV- ja infrapunasäteily sekä näkyvän valon osuus. Monille materiaaleille vaaditaan tarkan simulaation tuottamiseksi altistusta koko spektrille, erityisesti testattaessa värimuutoksia ja valonkestoa. Ksenon lampun valo on kuitenkin suodatettava asianmukaisesti kunkin sovelluksen vaatimien olosuhteiden saavuttamiseksi. Spektrin jakauman muutokset voivat vaikuttaa sekä kohteen vanhenemisen nopeuteen, että vauriomekanismiin.


QUV ultravioletin valon loisteputkilamput
Kaikki QUV testereiden lamput emittoivat pääosin ultraviolettia valoa näkyvän valon ja infrapunavalon osuuksien sijaan. Kaikki lamput vastaavat sähköisesti normaalia 40 W loisteputkea. Jokainen lamppumalli kuitenkin poikkeaa tuottamansa UV-valon kokonaisenergian ja aallonpituuden spektrijakauman osalta. UV loisteputkilamput luokitellaan yleensä UV-A ja UV-B lampuiksi riippuen niiden säteilyn pääosan jakaumasta. 

UV-A lamput soveltuvat erityisesti erilaisten polymeerien vertailuun. Koska UV-A lamput eivät tuota UV säteilyä tyypillisen auringonvalon UV-säteilyn raja-arvon 295 nm alapuolella ne eivät yleensä vanhenna materiaaleja yhtä nopeasti kuin UV-B lamput. Ne kuitenkin yleensä tuottavat paremman korrelaation todellisten ulkotilojen vanhennusolosuhteiden kanssa.

UV-B säteily käsittää auringonvalon maanpinnan tasolle yltävän säteilyn lyhytaaltoisimman osuuden. Sen johdosta UV-B loisteputkilamppuja käytetään laajasti laadunvarmistuksen ja tuotekehityksen tarpeissa nopeiden ja kustannustehokkaiden tulosten saavuttamiseksi. Koska kaikki UV-B lamput emittoivat maanpinnan tasolla epäluonnollista UV-säteilyn lyhytaaltoista alle 295 nm osaa, voivat tulokset olla poikkeavia. UV-B lamppuja toimitetaan kahta mallia. Niiden emittoiman valon kokonaisenergia on erilainen mutta säteilyn UV aallonpituuksien suhteelliset osuudet ovat samat.

Q-SUN täyden spektrin ksenonlamput
Ksenonlamput tuottavat tarkimman luonnollisen auringonvalon koko spektrin toiston. Toisin kuin QUV testilaitteissa, joissa käytetty lamppu määrittelee suoraan säteilyn, jolle näytteet altistetaan, Q-SUN testilaitteissa tarvitaan optisia suotimia saman tavoitteen saavuttamiseksi. Näitä optisia suotimia käytetään monien erilaisten käyttöolosuhteiden simulointiin, mukaan lukien altistus suoralle auringonvalolle ja säteily lasin läpi.  Suotimien ominaisuudet eivät heikkene ajan myötä; näin ollen suotimia ei tarvitse vaihtaa ellei lasi rikkoudu.

Q-SUN B02 mallin optinen suodatinyksikkö on suunniteltu tuottamaan ISO jaa AATCC testimetodeissa määritellyt spektrit, joka vastaa ikkunalasin läpi säteilevän auringon valoa. Suodatinyksikkö koostuu ulommasta borosilikaattilasisesta sylinteristä ja sisemmästä kahden kaksitasoisen seitsenkulmion muotoon asennetusta 7 kpl suotimen sarjasta.

Q-SUN Xe-1 ja Xe-3 xenon testikammioissa käytetään kolmen perusryhmän suotimia. Suotimen valinta riippuu testattavasta materiaalista ja sen käyttösovelluksesta. Kussakin perusryhmässä voi olla useita erilaisia suodinmalleja. Kukin suodin on litteä, erikoislasista tehty levy, joka on suunniteltu juuri tietyn valon aallonpituuden läpäisylle. 

Koska suodattamaton ksenonlampun säteily sisältää liian paljon lyhytaaltoista UV-valoa tuottaakseen käyttökelpoisen maanpäällisten ulkotilojen altistusten korrelaation, Q-SUN testilaitteissa käytetään erilaisia suotimia epätoivottavan osuuden pienentämiseksi ja asianmukaisen säteilyn spektrin saavuttamiseksi. Useimmilla käytetyistä suodinmalleista suurin vaikutus on spektrin lyhytaaltoisen osuuden alueella. Koska UV-säteilyn vahingolliset vaikutukset ovat käänteisesti verrannollisia aallonpituuteen (lyhyt säteily tuottaa suurempia vaurioita) on suodattimen raja-aallonpituuden sovittaminen oikein käyttöolosuhteisiin kriittisen tärkeätä.

Edulliset varaosalamput ja suotimet Atlas Weather-Ometer® testilaitteille
Q-Lab toimittaa vesijäähdytteisiä lamppuja ja optisia suotimia käytettäviksi varaosina Atlas Weather-Ometer® malleissa Ci35, Ci35A, Ci65,Ci65A, Ci4000, Ci5000, ja SUNTEST CPS ja CPS+. Tarjoamamme varaosalamput ja suotimet ovat hinnaltaan edullisempia ja niiden taataan tuottavan Atlaksen alkuperäisinä toimittamia osia vastaavan spektrin tehojakauman.

®Weather-Ometer is a registered trademark of Atlas Material Testing, LLC

QUV lamput    
Q-Lab toimittaa korkealaatuisimpia saatavilla olevia loisteputkilamppuja. Lampuissa sovellettu teknologia tuottaa luonnostaan niiden koko käyttöiän ajan vakaana pysyvän spektrin. Jokaisen valmistuserän on läpäistävä sarja vaativia testejä ennen tuotteiden vapauttamista myyntiin. Tämän ansiosta QUV testilaitteet tuottavat yhdenmukaisen ja stabiilin spektrin kautta vuosien.

UV lamppuja toimitetaan useita eri malleja eri sovelluksiin; osanumeroiden lista esitettynä alla. Katso tarkempia tietoja QUV testilaitteet sivuilta laitteesi Lamput valikosta.

QUV lamppujen osanumeroita (ei koske mallia QUV/basic)

 • UVA-340     QUV UV-A 340nm Lamp (vaihda 8000 tunnin välein tai kun asetusarvoa ei voida enää ylläpitää)
 • UVB-313     QUV UV-B 313nm Lamp (vaihda 8000 tunnin välein tai kun asetusarvoa ei voida enää ylläpitää)
 • QFS-40       QUV QFS-40 (F40 UV-B) Lamp (vaihda 8000 tunnin välein tai kun asetusarvoa ei voida enää ylläpitää)
 • UVA-351     QUV UV-A 351nm Lamp (vaihda 8000 tunnin välein tai kun asetusarvoa ei voida enää ylläpitää)
 • Cool White QUV Cool White Lamp (vaihda 8000 tunnin välein tai kun asetusarvoa ei vvida enää ylläpitää)

Q-SUN Xenon laiteen ksenonlamput
Q-SUN Xe-1, Xe-2 ja Xe-3 testilaitteiden ksenonlamput tuottavat todenmukaisimman auringonvalon koko spektrin mukaan lukien ultravioletti- ja infrapunasäteilyn, sekä näkyvän valon osuudet. Monille materiaaleille vaaditaan tarkan simulaation tuottamiseksi altistusta koko spektrille, erityisesti testattaessa värimuutoksia ja valonkestoa.

Ilmajäähdytyksen ansiosta Q-SUN ksenonlamput ovat taloudellisia, tehokkaita ja ne vaativat vähän huoltoa. Lamppujen käyttöikä 1500 tuntia. Q-SUN B02 ja Xe-1 malleissa käytetään yhtä 1800W lamppua ja Q-SUN Xe-3 mallissa niitä on kolme. Yleisimpiä Q-SUN lamppujen osanumeroita on esitetty alla olevassa listassa. Katso tarkempia tietoja Q-SUN testilaitteet sivuilta laitteesi Lamput valikosta.

Q-SUN lamppujen osanumeroita

 • X-1800         Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Xenon Arc Lamp (vaihda 1500 tunnin välein)
 • X-1850         Q-SUN B02 Xenon Arc Lamp (vaihda 1500 tunnin välein)

Edulliset varaosalamput Atlas Weather-Ometer® testilaitteille
Q-Lab toimittaa vesijäähdytteisiä lamppuja käytettäväksi varaosina Atlas Weather-Ometer® malleissa Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, Ci4000, Ci5000, ja SUNTEST CPS ja CPS+.

Toimittamiemme edullisten vesijäähdytteisten varaosalamppujeen taataan tuottavan Atlaksen alkuperäisinä toimittamia lamppuja vastaavan spektrin tehojakauman. Lamput täyttävät laajan valikoiman erilaisia ISO, ASTM, SAE, ja AATC vaatimuksia.

Atlas Weather-Ometer® lamppujen osanumeroita 

 • X-6500         6500 Watt Xenon Arc Lamp (Atlas part #20-6500-00 malleille Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, and Ci4000)
 • X-12000       12000 Watt Xenon Arc Lamp (Atlas part #20-3053-00 mallille Ci5000)
 • X-1500         1500 Watt Xenon Arc Lamp (Atlas part #56-0017-94 mallille CPS ja CPS+)

®Weather-Ometer is a registered trademark of Atlas Material Testing, LLC

QUV Optiset Suotimet
Xenon testikammioista poiketen QUV testilaite ei edellytä optisten suotimien käyttöä.

Q-SUN Optiset Suotimet
Ksenon lamppujen valo on suodatettava kunkin sovelluksen edellyttämän spektrin tuottamiseksi asianmukaisella tavalla. Spektrin jakauman muutokset voivat vaikuttaa sekä kohteen vanhenemisen nopeuteen, että vauriomekanismiin. Eri käyttöolosuhteiden simulointia varten on käytettävissä kolme suodinryhmää. Käyttösovellus tai testimetodi määrittelee käytettävän suotimen mallin. Alla on lista joitakin hyödyllisiä osanumeroita. Katso tarkempia tietoja Q-SUN testilaitteet sivuilta laitteesi Optiset suotimet valikosta. 

Q-SUN optisten suotimien osanumeroita

 • X-7460      Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Daylight-Q Optical Filter
 • X-10271    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Daylight-BB Optical Filter
 • X-10586    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Daylight-F Optical Filter
 • X-10266    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Window-Q Optical Filter
 • X-10214    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Window-B/SL Optical Filter
 • X-10857    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Window SF-5 Optical Filter 
 • X-10110    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Window-IR Optical Filter
 • X-10180    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Extended UV-Quartz Optical Filter
 • X-6502      Q-SUN Xe-1 & Xe-3 UV-Q/B Optical Filter
 • XR-11234-K    Q-SUN Xe-2 Window-B/SL Filter Lantern (AATCC), 14 Inner Window-B/SL & 1 Borosilicate Outer
 • XR-11233-K    Q-SUN Xe-2 Window-IR Filter Lantern (ISO), 14 Inner Window-IR & 1 Borosilicate Outer
 • XR-11232-K    Q-SUN Xe-2 Window-IR Inner Filter Replacement Kit, set of 2 
 • XR-11575-K    Q-SUN Xe-2 Daylight-F Optical Filter Lantern

Edulliset varaosasuotimet Atlas Weather-Ometer® testilaitteille
Q-Lab toimittaa optisia suotimia käytettäväksi varaosina Atlas Weather-Ometer® malleissa Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, ja Ci5000.

Toimittamiemme edullisten varaosasuotimien taataan tuottavan Atlaksen alkuperäisinä toimittamia suotimia vastaavan spektrin tehojakauman. Suotimet täyttävät laajan valikoiman erilaisia ISO, ASTM, SAE, ja AATC vaatimuksia.

Atlas Weather-Ometer® suotimien osanumeroita 

 • X-10893-K     Boro Outer Filter (mallille Ci35/Ci65)
 • X-10888-K     Boro Outer Filter (Atlas part #20-2796-00 mallille Ci4000)   
 • X-10894-K     Boro Outer Filter (Atlas part #20-3128-00 mallille Ci5000)
 • X-10891-K     Boro Inner Filter (Atlas part #20-2341-00  malleille Ci35/Ci65 ja Ci4000)   
 • X-10892-K     Boro Inner Filter (Atlas part #20-3132-00 mallille Ci5000)   
 • X-10889-K     Quartz Inner Filter (Atlas part #20-6506-00 Ci35/Ci65 ja Ci4000)   
 • X-10890-K     Quartz Inner Filter (Atlas part #20-3133-00 Ci5000) 

®Weather-Ometer is a registered trademark of Atlas Material Testing, LLC       

Tekniset laitetiedot

Tekniset artikkelit

Esitteet

Tekniset laitetiedot

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Laitteet

Ota yhteyttä

 1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site