UV Lamps and Optical Filters

UV Testing Lamps
Resmi Büyütmek için tıklayın
 
UV Testing Lamps Q-SUN BO2 Lamp Q-SUN Filter Application Table Q-SUN product line Q-SUN Xe-3 tester’s air-cooled lamp QUV tester lamps Optical filters Xenon arc lamps QUV UV Lamps
Resmi Geçmek için tıklayın

Dış ortam şartlarına maruz kalan dayanıklı maddelerin neredeyse tüm fotodegradasyonuna UV ışığı sebep olmaktadır. QUV test cihazlarının floresan lambaları kısa dalga boyundaki hassas UV spektrumunu simüle ederek güneş ışığından kaynaklanan fiziksel şartları oluşturmaktadır. Farklı uygulamalar için birkaç farklı tipte UV lambası mevcut olup optik filtrelere gereksinim duyulmamaktadır.

Xenon-arc test cihazlarının Q-SUN ailesi, ultraviyole, görünür ışık ve kızıl ötesi ışıma dahil olmak üzere tam spektrum güneş ışığını en gerçekçi şekilde üretebilmek için xenon-arc lambalar kullanmaktadır. Birçok malzeme için, özellikle renk değişikliği ve ışık haslığı testlerinde doğru bir simülasyon sağlayabilmek için tam spektrum ışığın kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte, her uygulamaya özgü spektrumu gerçekleştirmek için xenon ışığının doğru şekilde filtrelenmesi gerekmektedir. Spektradaki farklılıklar bozulmanın hem hızını hem de türünü etkileyebilmektedir.


QUV Mor Ötesi Flüoresan Lambalar
QUV test cihazı lambalarının tümü, görünür veya kızıl ötesi ışıktan ziyade esas olarak ultraviyole ışık yaymaktadır. Bu lambaların tümü, elektriksel anlamda 40 watt’lık sıradan bir floresana eş değer olmaktadır. Bununla birlikte, her bir lamba tipi, yaydıkları UV enerjisinin toplam miktarı ve dalga boyu spektrumları konusunda farklılıklar göstermektedir. Floresan UV lambalar genellikle, ışıma bölgelerine bağlı olarak UV-A veya UV-B lambalar olarak kategorize edilirler. 

UV-A lambalar özellikle farklı tipteki polimerlerin karşılaştırılmasında son derece kullanışlıdırlar. UV-A lambalarda normal 295 nm’lik solar kesim noktasının altında herhangi bir UV çıkışı olmadığından, bu lambalar malzemeleri UV-B lambalar kadar hızlı bozmamaktadırlar. Bununla birlikte UV-A lambalar gerçek dış ortam yaşlandırmasıyla çok daha iyi bir eşleşme sağlamaktadır.

UV-B ışınımı yeryüzünün yüzeyinde mevcut güneş ışığının en kısa dalga boylarını içermektedir. Bu nedenle hızlı ve düşük maliyetli sonuçlar için, Kalite Kontrol ve Ar-Ge bölümleri tarafından çoğunlukla floresan UV-B lambaları kullanılır.  Tüm UV-B lambalar doğal olmayan, 295 nm’lik solar kesim noktasının altındaki UV kısa dalga boylarını da yaydıklarından, normal olmayan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. İki tip UV-B lamba mevcuttur. Bunlar toplam enerjiyi farklı miktarlarda yaymaktadırlar ancak aynı ışınımdaki UV dalga boylarını üretirler.

Q-SUN Tam Spektrum Xenon Arc Lambalar
Xenon arc lambalar doğal güneş ışığının tam spektrumuna mükemmel benzerlik gösterirler. QUV test cihazlarının lambalarının ışımasına numuneler doğrudan  maruz kalırken, Q-SUN test cihazlarında optik filtreler kullanılmaktadır.  Bu optik filtreler, doğrudan gelen güneş ışığı ve pencere camından geçip gelen güneş ışığı da dahil olmak üzere pek çok yaşlandırma ortamını simüle etmek için kullanılırlar. Camda yapılan filtrenin performansı kullanıma bağlı olarak zamanla azalmadığı için, kırılmadığı müddetçe değiştirilmesine gerek yoktur.

Q-SUN Xe-2 modelinin optik filtre fanusu ISO ve AATCC test metotlarında belirlenmiş spektrayı üretmek üzere ve pencere camından geçip gelen güneş ışığına eşdeğer olacak şekilde tasarlanmıştır. Fanus, dışta bulunan bir borosilikat silindir ile içinde iki katlı yedigen formunda düzenlenmiş, ikişerli set halinde 7 adet iç filtreden oluşmaktadır. 

Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 xenon test kabinlerinde kullanılabilen üç genel filtre kategorisi mevcuttur. Filtre seçimi test edilen malzemeye ve onun son kullanım uygulamasına bağlıdır.  Her bir genel kategori içerisinde birkaç farklı tipte filtre bulunabilir. Her bir filtre kendine özgü bir ışık geçirgenliği olacak şekilde özel olarak tasarlanmış düz bir cam şeklindedir. 

Filtre edilmemiş xenon arctan gelen ışınım, yeryüzündeki doğal maruz kalma sürecine kıyasla çok kısa dalga boyunda UV içerdiğinden, Q-SUN test cihazları istenmeyen ışınımı engellemek ve uygun spektrumu oluşturmak için farklı tiplerde filtreler kullanmaktadır. Kullanılan filtre tiplerinin çoğunda en büyük etki spektrumun kısa dalga boyu kısmında olmaktadır. UV’nin zarar verici etkileri dalgaboyu ile ters orantılı olduğundan (örn. En kısa dalga boyu = en fazla hasar), dalgaboyunun kesim noktasının yaşlandırma ortamıyla eşleşmesi çok önemlidir.

Atlas Weather-Ometer® Test Cihazları için Düşük Maliyette Lambalar ve Filtreler
Q-Lab, Atlas Weather-Ometer® modelleri Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, Ci5000, ve SUNTEST CPS ve CPS+ cihazlarında kullanılmak üzere su soğutmalı lambalar ve optik filtreler sunmaktadır.  Bu düşük maliyetteki yedek lamba ve filtrelerin, Atlas tarafından sağlanan orjinal lamba ve filtrelere kıyasla aynı spektral güç dağılımını sağladığı garanti edilir.

®Weather-Ometer, Atlas Material Testing, LLC firmasının tescilli ticari markasıdır


QUV Lambaları
Q-Lab, piyasada mevcut en iyi kalitedeki UV floresan lambaları sağlamaktadır. Lambalarda kullanılan teknoloji, lambaların kullanımı boyunca istikrarlı bir spektrum üretebilmesini sağlamaktadır.  Her bir üretim lotu satış onayı almasının öncesinde bir takım zorlu testleri geçmek zorundadır. Bunun sonucunda QUV test cihazı yıllarca sürebilen tutarlı ve kararlı bir spektrum sağlayabilmektedir.

Farklı uygulamalar için farklı tiplerde UV lambalar mevcuttur; bunların parça numaraları aşağıda listelenmiştir. Detaylı bilgi için QUV Test Cihazı sayfasındaki Lambalar başlığına bakınız.

QUV Lambalarının Parça Numaraları (QUV/basic hariç)

 • UVA-340     QUV UV-A 340nm Lamba (her 8000 saatlik kullanımın ardından ya da set noktasını sağlayamaz duruma geldiğinde değiştiriniz)
 • UVB-313     QUV UV-B 313nm Lamba (her 8000 saatlik kullanımın ardından ya da set noktasını sağlayamaz duruma geldiğinde değiştiriniz)
 • QFS-40       QUV QFS-40 (F40 UV-B) Lamba (her 8000 saatlik kullanımın ardından ya da set noktasını sağlayamaz duruma geldiğinde değiştiriniz)
 • UVA-351     QUV UV-A 351nm Lamba (her 8000 saatlik kullanımın ardından ya da set noktasını sağlayamaz duruma geldiğinde değiştiriniz)
 • Cool White QUV Cool White Lamba (her 8000 saatlik kullanımın ardından ya da set noktasını sağlayamaz duruma geldiğinde değiştiriniz)

Q-SUN Xenon Arc Lambaları
Q-SUN Xe-1, Xe-2 ve Xe-3 test cihazlarının xenon arc lambaları, ultraviyole, görünür ışık, ve kızıl ötesi ışıma dahil olmak üzere tam spektrum güneş ışığının en gerçekçi oluşumunu sağlar. Birçok malzeme için, özellikle renk değişikliği ve ışık haslığı testlerinde doğru bir simülasyon sağlayabilmek için tam spektrum ışığın kullanılması gerekmektedir.

Hava soğutma sistemi, Q-SUN xenon arc lambalarının çok daha ekonomik, verimli ve daha az bakım gereksiniminde olmasını sağlar. Bu lambaların kullanım ömrü 1500 saattir; Q-SUN Xe-2 ve Xe-1 birer adet 1800W’lık lamba kullanırken, Q-SUN Xe-3 üç adet kullanır.  Q-SUN lambalarına ait parça numaraları aşağıda belirtilmiştir. Detaylı bilgi için Q-SUN Test Cihazı sayfasındaki Lamba başlıklarına bakınız.

Q-SUN Lambalarının Parça Numaraları

 • X-1800         Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Xenon Arc Lambası (her 1500 saatlik kullanımın ardından değiştiriniz)
 • X-1850         Q-SUN Xe-2 Xenon Arc Lambası (her 1500 saatlik kullanımın ardından değiştiriniz)

Atlas Weather-Ometer® Test Cihazları için Düşük Maliyette Lambalar
Q-Lab, Atlas Weather-Ometer® modelleri Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, Ci5000, ve SUNTEST CPS ve CPS+ cihazlarında kullanılmak üzere su soğutmalı lambalar sunmaktadır.

Bu düşük maliyetteki su soğutmalı lambaların, Atlas tarafından sağlanan orijinal lambalara kıyasla aynı spektral güç dağılımını sağladığı garanti edilir. Lambalar ISO, ASTM, SAE ve AATC gibi birçok standartın gereksinimini karşılamaktadır.

Atlas Weather-Ometer® Lambalarının Parça Numaraları 

 • X-6500         6500 Watt Xenon Arc Lamba (Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A ve Ci4000 için Atlas parça no #20-6500-00)
 • X-12000       12000 Watt Xenon Arc Lamba (Ci5000 için Atlas parça no #20-3053-00)
 • X-1500         1500 Watt Xenon Arc Lamba (CPS ve CPS+ için Atlas parça no #56-0017-94)

®Weather-Ometer, Atlas Material Testing, LLC firmasının tescilli ticari markasıdır

QUV Optik Filtreleri
Xenon arc test kabinlerinin aksine QUV test cihazlarında herhangi bir optik filtre kullanımına gerek duyulmamaktadır.

Q-SUN Optik Filtreleri
Her bir özel uygulamaya yönelik uygun spektrumları sağlayabilmek için Xenon ışığının doğru şekilde filtrelenmesi gerekmektedir. Spektradaki farklılıklar bozulmanın hem hızını hem de türünü etkileyebilir. Çeşitli hizmet ortamlarını simüle edebilmek için üç farklı kategoride filtreler mevcuttur. Uygulama ya da test metotları hangi Filtrenin kullanılması gerektiğini belirlemektedir. Aşağıda bazı parça numaraları yer almaktadır. Detaylı bilgi için Q-SUN Test Cihazı sayfasındaki Optik Filtre başlıklarına bakınız.

Q-SUN Optik Filtre Parça Numaraları 

 • X-7460      Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Daylight-Q Optik Filtre
 • X-10271    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Daylight-BB Optik Filtre
 • X-10586    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Daylight-F Optik Filtre
 • X-10266    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Window-Q Optik Filtre
 • X-10214    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Window-B/SL Optik Filtre
 • X-10857    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Window SF-5 Optik Filtre
 • X-10110    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Window-IR Optik Filtre
 • X-10180    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Extended UV-Quartz Optik Filtre
 • X-6502      Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 UV-Q/B Optik Filtre
 • XR-11234-K    Q-SUN Xe-2 Window-B/SL Filtre Fanusu (AATCC), 14 adet Window B/SL iç filtre ve 1 adet borosilikat dış filtre
 • XR-11233-K    Q-SUN Xe-2 Window-IR Filtre Fanusu (ISO), 14 adet Window IR iç filtre ve 1 adet borosilikat dış filtre
 • XR-11232-K    Q-SUN Xe-2 Window-IR iç filtre değişim seti, 2 adet
 • XR-11575-K    Q-SUN Xe-2 Daylight-F Filtre Fanusu

Atlas Weather-Ometer® Test Cihazları için Düşük Maliyette Değişim Filtreleri
Q-Lab, Atlas Weather-Ometer® modelleri Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000 ve Ci5000 cihazlarında kullanılmak üzere optik filtreler sunmaktadır.

Bu düşük maliyetteki filtrelerin, Atlas tarafından sağlanan orjinal filtrelere kıyasla aynı spektral güç dağılımını sağladığı garanti edilir. Filtreler ISO, ASTM, SAE ve AATC gibi birçok standartın gereksinimini karşılamaktadır.

Atlas Weather-Ometer® Filtre Parça Numaraları  

 • X-10893-K     Boro Dış Filtre (Ci35/Ci65 için)
 • X-10888-K     Boro Dış Filtre (Ci4000 için Atlas parça no #20-2796-00)   
 • X-10894-K     Boro Dış Filtre (Ci5000 için Atlas parça no #20-3128-00)
 • X-10891-K     Boro İç Filtre (Ci35/Ci65 ve Ci4000 için Atlas parça no #20-2341-00)   
 • X-10892-K     Boro İç Filtre (Ci5000 için Atlas parça no #20-3132-00)   
 • X-10889-K     Quartz İç Filtre (Ci35/Ci65 ve Ci4000 için Atlas parça no #20-6506-00)   
 • X-10890-K     Quartz İç Filtre (Ci5000 için Atlas parça no #20-3133-00)     

®Weather-Ometer, Atlas Material Testing, LLC firmasının tescilli ticari markasıdır       

Teknİk Bültenler

Teknİk Makaleler

BroŞürler

Spesİfİkasyon Bültenlerİ

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Ürünlere

Bİze Ulaşın

 1.  

Q-Lab Telefon Numaraları

Amerika Birleşik Devletleri: +1-440-835-8700
Florida ve Arizona Test Hizmetleri: +1-305-245-5600
İngiltere/Avrupa: +44-1204-861616
Almanya: +49-681-857470
Çin: +86-21-5879-7970

 
View Full Site