UV Lamps and Optical Filters

UV Testing Lamps
Kliknij, aby powiększyć obraz
 
UV Testing Lamps Q-SUN BO2 Lamp Q-SUN Filter Application Table Q-SUN product line Q-SUN Xe-3 tester’s air-cooled lamp QUV tester lamps Optical filters Xenon arc lamps QUV UV Lamps
Kliknij, aby zmienić obraz

Promieniowanie UV jest odpowiedzialne za prawie wszystkie procesy fotodegradacji trwałych materiałów narażonych na działanie środowiska zewnętrznego. Lampy fluoroscencyjne aparatów badawczych QUV symulują krytyczne widmo fal krótkich UV i odtwarzają fizyczne właściwości powodowane przez światło słoneczne. Dostępnych jest kilka typów lamp UV do różnych zastosowań, filtry optyczne w tych przypadkach nie są wymagane. W grupie aparatów badawczych Q-SUN z lampą ksenonową stosuje się lampy ksenonowe do wytwarzania najbardziej zbliżonego do rzeczywistości pełnego widma światła słonecznego zawierającego promieniowanie UV, światło widzialne oraz promieniowanie podczerwone. Dla wielu materiałów, narażenie na działanie pełnego widma jest konieczne w celu zapewnienia dokładnej symulacji, szczególnie podczas badania zmiany koloru i odporności na światło. Jednakże, światło ksenonowe musi być odpowiednio filtrowane, aby osiągnąć właściwe widmo dla każdego indywidualnego zastosowania. Różnice w widmie światła mogą wpływać na szybkość i rodzaj starzenia.


Lampy fluoroscencyjne ultrafioletowe QUV
Wszystkie lampy testera przyspieszonego starzenia QUV emitują głównie światło ultrafioletowe (UV), a nie światło widzialne lub podczerwone (IR).  Wszystkie są elektrycznie równoważne zwykłej 40-watowej świetlówce.  Natomiast każdy typ lampy różni się całkowitą ilością emitowanej energii UV i widmem długości fali.  Fluorescencyjne lampy UV są zwykle klasyfikowane, jako lampy UVA lub UVB, w zależności od powierzchni, na którą pada większość ich strumienia świetlnego. 

Lampy UVA są szczególnie przydatne do porównywania różnych rodzajów polimerów.  Ponieważ lampy UVA nie mają żadnej mocy promieniowania UV poniżej normalnej granicy promieniowania słonecznego 295 nm, zwykle nie degradują materiałów tak szybko, jak lampy UVB.  Jednak zazwyczaj zapewniają lepszą korelację z faktycznymi warunkami zewnętrznymi.

Promieniowanie UVB zawiera trochę światła o długościach fal krótszych niż fale światła słonecznego, które dociera do powierzchni ziemi.  W związku z tym, lampy fluorescencyjne UVB są szeroko stosowane w kontroli jakości (QC) oraz badaniach i rozwoju (R&D) w celu uzyskania szybkich i efektywnych wyników.  Ponieważ wszystkie lampy UVB emitują nienaturalne, krótkie długości fal UV, które są poniżej wartości granicznej promieniowania słonecznego 295 nm, mogą wystąpić nieprawidłowe wyniki. 


Lampy ksenonowe z pełnym widmem Q-SUN
Lampy ksenonowe wykazują najwyższy związek z całkowitym widmem naturalnego promieniowania światła słonecznego.  W przeciwieństwie do aparatu badawczego QUV, w którym to promieniowanie działające na próbki jest określane bezpośrednio z mocy lamp, w przypadku komory Q-SUN wymaga się filtrów optycznych, aby osiągnąć te same parametry.  Filtry optyczne stosuje się do symulacji różnych warunków środowiskowych, w tym działanie promieni słonecznych i działanie światła słonecznego przez szyby.  Wydajność filtru nie zmienia się wraz z upływem czasu i nie wymagają one wymiany chyba, że zostaną uszkodzone lub rozbite.

 

Latarnia filtrów aparatu Q-SUN Xe-2 jest przeznaczona do wytwarzania widma określonego w metodach badań ISO i AATCC, a widmo jest równoważne widmu światła słonecznego przechodzącego przez szybę okienną. Latarnia składa się z zewnętrznego cylindra borokrzemianowego oraz dwóch zestawów po 7 filtrów wewnętrznych każdy, rozmieszczonych dwuwarstwowo na siedmiokącie.

W ksenonowych komorach badawczych Q-SUN Xe-1 i Xe-3 stosuje się trzy ogólne kategorie filtrów.  Wybór filtra zależy od badanych materiałów i ich końcowego zastosowania.  W obrębie każdej kategorii może znajdować się kilka różnych typów filtrów.  Każdy filtr jest specyficznie zaprojektowanym płaskim kawałkiem ze specjalnego szkła i posiada odpowiednią przepuszczalność światła.  

Ponieważ promieniowanie z lampy ksenonowej bez filtrowania zawiera zbyt dużo fal krótkich UV, aby było jak najbardziej zbliżone do naturalnego działania światła, w aparatach badawczych Q-SUN stosuje się różne typy filtrów w celu redukcji niepożądanego promieniowania i osiągnięcia odpowiedniego widma.  Większość stosowanych typów filtrów najbardziej wpływa na część fal krótkich widma.  Ponieważ szkodliwe skutki promieniowania UV są odwrotnie proporcjonalne do długości fali (tzn., krótsze długości fali = bardziej szkodliwe), ważne jest, czy ograniczenie długości fali dopasowane jest do warunków środowiskowych.

Niskie koszty wymiany lamp i filtrów w aparatach badawczych firmy Atlas Weather-Ometer®
Q-Lab oferuje wymianę lamp chłodzonych wodą i filtrów optycznych do zastosowania w aparatach Atlas Weather-Ometer® dla modeli Ci35, Ci35A, Ci65,Ci65A, Ci4000, Ci5000, i SUNTEST CPS i CPS+.  Wymiana lamp i filtrów obniża koszty i gwarantuje porównywalny rozkład widma jak zapewniany przez firmę Atlas.

®Weather-Ometer jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Atlas Material Testing, LLC

Lampy QUV
Q-Lab dostarcza najwyższej jakości lampy fluoroscencyjne UV. Wykorzystywana technologia lamp wytwarza widmo, które jest z natury stabilne podczas ich użytkowania. Każda partia produkcyjna musi przejść rygorystyczną serię testów, zanim zostanie zatwierdzona do sprzedaży. W rezultacie aparat QUV zapewnia spójne, stabilne widmo w długim okresie.

Dostępnych jest kilka różnych typów lamp UV do różnych zastosowań; numery części są wymienione poniżej. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Tester QUV, zakładka Lampy.

 

Numery części lampy QUV (bez QUV/basic)

 • UVA-340 Lampa QUV UV-A 340nm
 • UVA-340+ Lampa QUV UVA 340 nm ze zwiększoną wysokością natężenia promieniowania
 • UVB-313EL  Lampa QUV UV-B 313nm
 • UVB-313EL+ Lampa QUV UVB 310 nm ze zwiększoną wysokością natężenia promieniowania
 • QFS-40         Lampa QUV QFS-40 (F40 UV-B)
 • UVA-351       Lampa QUV UV-A 351nm
 • Cool White  Lampa zimnego białego światła QUV 

Wszystkie lampy należy wymienić po 8000 godzinach pracy przy typowych poziomach natężenia promieniowania lub gdy nie można osiągnąć nastawy natężenia napromienienia.

Lampy UVA-340+ i UVB-313EL+ należy wymienić po 1500 godzinach pracy przy wysokim natężeniu promieniowania (1.55 W/m2/nm)

Lampa ksenonowa Q-SUN
Lampy ksenonowe komór badawczych Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 wytwarzają najbardziej zbliżone do naturalnego pełne widmo światła słonecznego zawierające promieniowanie ultrafioletowe, światło widzialne i promieniowanie podczerwone. W przypadku wielu materiałów, napromieniowanie pełnym widmem jest konieczne, aby zapewnić dokładną symulację, szczególnie podczas badania zmiany koloru i odporności na działanie światła. 

Chłodzenie powietrzem lamp ksenonowych Q-SUN sprawia, że lampy te są ekonomiczne, wydajne i maja wpływ na niskie koszty konserwacji.  Żywotność lampy wynosi 1500 godzin; w komorze Q-SUN Xe-2 i Xe-1 stosuje się jedną lampę 1800W dla każdego urządzenia, a w aparacie Q-SUN Xe-3 stosuje się trzy lampy.  Poniżej podano wspólne numery katalogowe lamp Q-SUN.  Patrz strony komory Q-SUN, zakładki Lampy w celu uzyskania więcej informacji.

Numery katalogowe lamp Q-SUN

 • X-1800         Lampa ksenonowa łukowa Q-SUN Xe-1 i Xe-3 (wymiana co 1500 godzin)
 • X-1850         Lampa ksenonowa łukowa Q-SUN Xe-2 (wymiana co 1500 godzin)

Niskie koszty wymiany lamp w aparatach badawczych firmy Atlas Weather-Ometer®
Q-Lab oferuje zamienne lampy chłodzone wodą do zastosowania w aparatach Atlas Weather-Ometer® dla modeli Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, Ci5000, i SUNTEST CPS i CPS+.

Te niedrogie lampy wymienne chłodzone wodą gwarantują porównywalny rozkład widma mocy jak oryginalne lampy dostarczane przez firmę Atlas.  Lampy te spełniają szeroki zakres wymagań określanych przez normy ISO, ASTM, SAE i AATC.
Numery katalogowe lamp Atlas Weather-Ometer®

 • X-6500         6500 Watt Xenon Arc Lamp (Nr części Atlas #20-6500-00 dla Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A i Ci4000)
 • X-12000       12000 Watt Xenon Arc Lamp (Nr części Atlas #20-3053-00 dla Ci5000)
 • X-1500         1500 Watt Xenon Arc Lamp (Nr części Atlas #56-0017-94 dla CPS i CPS+)

®Weather-Ometer jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Atlas Material Testing, LLC

Filtry optyczne QUV
W przeciwieństwie do komór badawczych z lampami ksenonowymi, komory QUV nie wymagają użycia jakichkolwiek filtrów optycznych.

Filtry optyczne Q-SUN
Światło lampy ksenonowej musi być odpowiednio filtrowane w celu uzyskania odpowiedniego widma dla każdego konkretnego zastosowania.  Różnice w widmie światła mogą wpływać na szybkość i rodzaj starzenia.  Dostępne są trzy rodzaje filtrów do symulacji różnych środowisk badawczych.  Zapotrzebowanie lub metoda badań dyktuje, jakiego rodzaju filtry powinny być stosowane.  Poniżej podajemy kilka przydatnych numerów katalogowych.  Patrz strona komory Q-SUN, zakładki Filtry Optyczne w celu uzyskania więcej informacji. 

Numery katalogowe filtrów optycznych Q-SUN

 • X-7460      Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Filtr optyczny Q-światło dzienne (Daylight-Q)
 • X-10271    Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Filtr optyczny BB-światło dzienne (Daylight-BB)
 • X-10586    Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Filtr optyczny F-światło dzienne (Daylight-F)
 • X-10266    Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Filtr optyczny Q-szkło okienne (Window-Q)
 • X-10214    Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Filtr optyczny B/SL-szkło okienne (Window-B/SL)
 • X-10857    Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Filtr optyczny SF-5-szkło okienne (Window SF-5)\
 • X-10110    Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Filtr optyczny Window-IR
 • X-10180    Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Filtr optyczny kwarcowy, promieniowanie UV (Extended UV-Quartz)
 • X-6502      Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Filtr optyczny UV-Q/B
 • XR-11234-K    Q-SUN Xe-2 Latarnia filtrów Window-B/SL (AATCC), 14 filtrów wewnętrznych Window-B/SL i 1 filtr zewnętrzny borokrzemianowy
 • XR-11233-K    Q-SUN Xe-2 Latarnia filtrów Window-IR (ISO), 14 filtrów wewnetrznych Window-IR i 1 filtr zewnętrzny borokrzemianowy
 • XR-11232-K    Q-SUN Xe-2 Zestaw wymienny filtra wewnętrznego Window-IR, komplet 2 szt.
 • XR-11575-K    Q-SUN Xe-2 Latarnia filtrów Daylight-F

Niskie koszty wymiany filtrów dla aparatów badawczych Atlas Weather-Ometer®
Q-Lab oferuje filtry optyczne mające zastosowanie w aparatach Atlas Weather-Ometer® dla modeli Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000 i Ci5000.

Tania wymiana filtrów gwarantuje porównywalny rozkład widma jak wytwarzane przez oryginalne filtry dostarczane przez firmę Atlas.  Filtry te spełniaja szeroki zakres wymagań określanych przez normy ISO, ASTM, SAE i AATC. 

Numery katalogowe filtrów Atlas Weather-Ometer®  

 • X-10893-K     Zewnętrzny filtr Boro (Dla Ci35/Ci65)
 • X-10888-K     Zewnętrzny filtr Boro (Nr części Atlas #20-2796-00 dla Ci4000)   
 • X-10894-K     Zewnętrzny filtr Boro (Nr części Atlas #20-3128-00 dla Ci5000)
 • X-10891-K     Wewnętrzny filtr Boro (Nr cześci Atlas #20-2341-00  dla Ci35/Ci65 i Ci4000)   
 • X-10892-K     Wewnętrzny filtr Boro (Nr części Atlas #20-3132-00 dla Ci5000)   
 • X-10889-K     Wewnętrzny filtr kwarcowy (Nr części Atlas #20-6506-00 Ci35/Ci65 i Ci4000) 
 • X-10890-K     Wewnętrzny filtr kwarcowy (Nr części Atlas #20-3133-00 Ci5000)              

®Weather-Ometer jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Atlas Material Testing, LLC

Biuletyny techniczne

Artykuły techniczne

Broszury

Specyfikacje

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Produkty

Kontakt

 1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site