Badania Barwy, Połysku i Badania Mechaniczne

Physical Testing
Q-Lab oferuje szeroka gamę badań właściwości fizycznych, usługi oceny i pomiarów w zakładach na Florydzie i w Niemczech, obejmujące badanie barwy, połysku, badania mechaniczne i wiele innych.

Określenie ilościowe wyników badania odporności na działanie warunków atmosferycznych

Ważne jest określenie ilościowe wyników badań każdego programu badania odporności na działanie czynników atmosferycznych. Zazwyczaj, klienci są zainteresowani ilością zmian ich materiałów doświadczalnych, podczas działania warunków atmosferycznych. Zmiany niektórych właściwości, takich jak kolor lub połysk, można mierzyć przy pomocy specjalistycznych optycznych przyrządów pomiarowych. Zmiany innych właściwości fizycznych mogą być zmierzone badaniami mechanicznymi. Inne zmiany takie jak pęknięcia, złuszczenie, wykwit, powstawanie pęcherzy lub rdzewienie można oceniać wizualnie i ustalać według skali normowej. 

Oceny wizualne

Personel w naszych zakładach na Florydzie, Arizonie i w Niemczech aktywnie uczestniczy w organizacjach normalizacyjnych i jest bardzo znany z technik oceny i skali raportowania. Ocena wizualna informuje o wszystkich zaobserwowanych uszkodzeniach, obejmujących pęknięcia, tworzenie pęcherzy, złuszczanie, wykwity, przywieranie, zmianę barwy i korozję. Wszystkie oceny wizualne wykonywane są w znormalizowanych warunkach oświetlenia w celu zapewnienia dokładności i powtarzalności wyników.

Przykłady oceny wizualnej (i zastosowane metody) obejmują:        

 • Wykwity - ASTM D4214, ISO 4628-6 
 • Tworzenie pęcherzy - ASTM D714, ISO 4628-2 
 • Pęknięcia  - ASTM D661, ISO 4628-4 
 • Sprawdzanie - ASTM  D660, ISO 4628-4 
 • Łuszczenie/Skalowanie - ASTM D772, ISO 4628-5 
 • Erozja - ASTM D662 
 • Grzyby i pleśnie- ASTM D3274 
 • Zatrzymywanie zanieczyszczeń - ASTM D3274 
 • Skala szarości - ASTM D2616, AATCC EP1 
 • Przywieranie - ASTM D3359 
 • Korozja - ASTM D610, ASTM D1654, ISO 4628-3 & -8 
 • Korozja nitkowa - ASTM D2803, ISO 4628-10 

Pomiary barwy i połysku

Pomiary pomocnicze wyglądu i właściwości powierzchni obejmują połysk, odmienność wyglądu i barwę. Są one stosowane zamiast ocen wizualnych lub dodatkowo. Wiele norm wymaga pomiarów elektro-optycznych, pomiary te zapewniają dane na podstawie, których można wykonać obliczenia statystyczne.

Badania mechaniczne, obejmujące nową usługę Badanie na rozciąganie 

Dla wielu wyrobów i materiałów niezbędne są próby mechaniczne właściwości fizycznych. Badania te obejmują: 

 • przyczepność powłoki przy pomocy taśmy i wykwitów metodą taśmy
 • łamliwość i uderzenie
 • zginanie i tarcie 
 • przywieranie i badanie na rozciąganie
 • obciążenie przy zrywaniu i wydłużenie 
 • wytrzymałość na odrywanie i ścieranie
 • badanie odporności na uderzenia żwirem 

Firma Q-Lab Floryda może wykonać badania na rozciąganie, obciążenie przy zrywaniu, wydłużenie, ścieranie i odrywanie, używając nowo nabytej uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej Instron.  Badanie na rozciąganie jest zazwyczaj wykonywane przed i bezpośrednio po badaniu starzeniowym, co umożliwia porównanie wyników i określenie zmian właściwości fizycznych próbki.  Badania można przeprowadzać według wielu norm, w tym ASTM D412, ASTM D638, ASTM D882, ASTM D1876, ASTM D5304, oraz wielu innych.  Możemy wykonywać badania do 1000 Kgf, różnych materiałów obejmujących twarde tworzywa sztuczne, folie, membrany, tekstylia, nici, gumy, uszczelniacze i wiele innych.

Dodatkowe usługi, w tym fotografia cyfrowa

Kompletny program badania często obejmuje specjalne usługi lub obsługę. Ogólne usługi obejmują mycie, polerowanie, trasowanie i ważenie próbek.  Q-Lab może również nagrać zmiany starzeniowe i odporności na światło przy pomocy techniki cyfrowej. 

Częstość i raportowanie

Ocenianie i pomiary można planować do wykonania w dowolnym terminie. Interesująca właściwość próbki jest mierzona lub oceniana przed badaniem odporności na działanie warunków atmosferycznych. Następnie wykonywane są oceny na podstawie miesięcznych lub kwartalnych ocen ilościowych zmian próbki testowej. Raporty są wykorzystywane do wykonania wykresów zależności czas/postęp degradacji próbki w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej.

Prosimy o Kontakt z Q-Lab w celu uzyskania więcej informacji o naszych usługach badawczych, które mogą być dostępne na Florydzie, w Arizonie, w Niemczech lub we wszystkich lokalizacjach.

 • Weryfikuje odpowiedni poziom oświetlenia

  Technik weryfikuje odpowiedni poziom oświetlenia przed wykonywaniem kontroli wizualnej.

 • Kontrole wizualne

  Kontrole wizualne są jednymi z wielu ekonomicznie efektywnych ocen, które mogą być wykonywane w Q-Lab Floryda i Q-Lab Niemcy.

 • Próbki są myte w roztworze mydła

  Przed podjęciem się odczytów połysku i barwy, próbki są myte w łagodnym roztworze mydła w celu usunięcia kurzu i brudu.

 • Uderzenie badań mechanicznych

  Uderzenie i wiele innych badań mechanicznych na próbkach można wykonać w naszym laboratorium na Florydzie.

 • Trasuje malowaną

  Technik trasuje malowaną próbkę w celu przygotowania do badania korozji.

 • Pomiary połysku

  Pomiary połysku wykonywane na serii znormalizowanych podłoży Q-PANEL. Należy zwrócić uwagę na otwór w kształcie litery Q.

 • Badania na rozciąganie

  Badania na rozciąganie wykonywane na próbce starzeniowej w laboratorium badań fizycznych Q-Lab Floryda.

 • Odczyty pomiaru barwy

  Technik wykonuje odczyty pomiaru barwy na panelu, który był poddany działaniu warunków naturalnych.

 • Badaniu udarności i badaniu przyczepności

  Próbka tutaj została poddana badaniu udarności i badaniu przyczepności metodą siatki.

Biuletyny techniczne

Artykuły techniczne

Broszury

 

USŁUGI BADAWCZE

Kontakt

 1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site