Q-FOG SSP & CCT Cyclic Corrosion Testers

Corrosion Chamber Specimen Rack
Suurenna kuvaa
 
Corrosion Chamber Specimen Rack Corrosion Test Panel Holders Q-FOG Specimen Area Q-FOG How it Works 1 Q-FOG How it Works 2 Q-FOG How it Works 3
Vaihda kuvaa


Syklinen korroosiotestaus tarjoaa parhaan mahdollisen simulaation luonnollisen ilmakehän korroosiolle. Tutkimustulokset osoittavat että testitulokset ovat ulkotiloja vastaavia tulosten rakenteen, morfologian ja suhteellisten korroosionopeuksien osalta.

Q-Lab Q-FOG syklisen korroosiotestauksen laitteessa voidaan toteuttaa perinteisiä suolasumutestejä, proheesio-testejä ja useimpia autoteollisuuden testejä. Q-FOG kammiota toimitetaan kahdessa koossa monipuolisten testivaatimusten täyttämiseksi.

Q-FOG syklisen korroosiotestauksen testilaitteet ovat yksinkertaisimpia, luotettavimpia ja helppokäyttöisimpiä saatavilla olevia korroosiotestauksen laitteita.


Syklinen korroosiotestaus
Ennen syklistä korroosiotestausta perinteinen suolasumu (jatkuva suolasumu 35˚C lämpötilassa) oli laboratorioissa käytetty standardimalli korroosion simulointiin. Koska perinteinen suolasumu ei kykene jäljittelemään luonnollisia ulkotilojen märkä/kuiva syklejä, oli testimetodin tulosten korrelaatio ulkotilojen olosuhteisiin verrattuna usein huono. 

Q-FOG syklisen korroosiotestauksen testilaitteessa näytteet altistetaan sarjalle toistuvia ja ulkotilojen olosuhteita jäljitteleviä olosuhteita. Yksinkertaiset syklit, kuten proheesio-testi, saattavat koostua suolasumun ja kuivatusjaksojen sykleistä. Pidemmälle kehitetyt autoteollisuuden testit saattavat vaatia monivaiheisia syklejä jotka sisältävät kosteutta tai kondensaatiota suolasumun ja kuivatusjaksojen kanssa.  

Yhdessä Q-FOG kammiossa voidaan suorittaa kakkien merkittävien korroosio-olosuhteiden sylkien sarja. Myös erittäin monimutkaiset testisyklien sarjat voidaan helposti ohjelmoida Q-FOG ohjausyksikön avulla. Katso lisätietoja LF8110 - Q-FOG Specifications dokumentista tai tarkista standardit sivuilta yksityiskohtainen lista Q-FOG kammion täyttämistä testimetodeista.

Q-FOG korroosiotestilaite on saatavilla kahtena eri mallina. Malli SSP suorittaa perinteiset suolasumu ja proheesio-testit. Malli CCT suorittaa perinteisten suolasumu ja proheesio-testien lisäksi useimpien autoteollisuuden testien edellyttämän 100% kosteustestin.

Helppo ohjelmointi ja näytteiden asennus
Q-FOG testilaite on suunniteltu vaihtelemaan neljää olosuhdetta: sumu, kuivatus, 100% kosteus (vain malli CCT) ja lepovaihe. Testiolosuhteita, aikaa ja lämpötilaa valvotaan laitteen mikroprosessorein. Erittäin yksinkertainen käyttöliittymä mahdollistaa laitteen käyttäjälle helpon ohjelmoinnin ja käytön. Käyttäjä voi luoda nopeasti uusia syklejä tai ajaa minkä tahansa ohjelmoiduista sykleistä. Q-FOG ohjainyksikössä on täydellinen omien toimintojen diagnostiikka mukaan lukien varoitussignaalit, huoltotoimien muistutustoiminnot ja hätäsammutustoiminnot.

Q-FOG testilaitteen työtaso on matala ja kansi on helppo avata, minkä ansiosta näytteiden asennus on helppoa. SSP-600 ja CCT-600 malleissa on kapasiteetti n. 160 kpl 75mm x 150mm testipaneelin käsittelyyn. SSP-1100 ja CCT-1100 malleissa on kapasiteetti 240 testipaneelille.

Sumun jakauman tarkka valvonta
Sumun jakauma Q-FOG syklisen korroosiotestilaitteen kammiossa on ylivoimainen verrattuna perinteisiin laitteisiin, joissa ei voida vaihdella sumun tiheyttä ja etäisyyttä itsenäisesti. Säädettävänopeuksinen peristalttinen pumppu ohjaa suihkutussuuttimelle syötetyn syövyttävän liuoksen määrää, ja ilmanpaineen säädin ohjaa omalta osaltaan suihkutusetäissyyttä. Huomatkaa, että Q-FOG korroosiotestilaiteen oikea toiminta edellyttää puhdistetun veden käyttöä.

Sisäinen säiliö liuoksille
Tilan hyötykäyttö on maksimoitu ja huollontarve minimoitu Q-FOG testilaitteen sisäisen liuossäiliön ansiosta. Tilavuudeltaan 120 litran säiliön kapasiteetti riittää useimpien testien jatkamiseen 7 päivää tai jopa pidempään. Säiliössä on sisäinen suolasuodatin ja sisäänrakennettu tunnistin joka hälyttää käyttäjälle liuoksen loppumisesta.

Nopeat syklit
Q-FOG testilaite voi muuttaa lämpötilaa poikkeuksellisen nopeasti ainutlaatuisen sisäisen kammiolämmittimen ja suuritehoisen jäähdytys/kuivauspuhaltimen ansiosta. Erillinen ilmalämmitin mahdollistaa hyvin alhaisen kosteuden kuivatusolosuhteet. Perinteiset kammiot vesihauteineen eivät voi toistaa nopeita syklejä vesimassan lämmönvarauskyvyn takia, eivätkä ne voi myöskään tuottaa alhaisia kosteustasoja.

Edullinen
Q-FOG syklisen korroosiotestauksen testilaitteet tarjoavat nykyaikaisen korroosiotestauksen teknologian, luotettavuuden sekä käytön ja huollon helppouden – kaikki huomattavan edulliseen hintaan.

Mallit (katso myös Ominaisuudet valikkoa)

 • Q-FOG SSP-600: perinteinen suolasumu ja proheesio-testi, kammion tilavuus 640 l.
 • Q-FOG SSP-1100: perinteinen suolasumu ja proheesio-testi, kammion tilavuus 1103 l. 
 • Q-FOG CCT-600: perinteinen suolasumu ja proheesio-testi sekä 100% kosteus, kammion tilavuus 640 l.
 • Q-FOG CCT-1100: perinteinen suolasumu ja proheesio-testi sekä 100% kosteus, kammion tilavuus 1103 l.

Katso vertailutietoja LF-8110 - Q-FOG Specifications dokumentista tai Ominaisuudet valikosta.

Malli SSP proheesio-testeihin tai perinteisiin suolasumutesteihin
Q-FOG SSP korroosiotestilaitteessa voidaan suorittaa lukuisia kiihdytettyjä korroosiotestejä mukaan lukien proheesio-testit sekä ASTM B117 ja G85, BS 3900 F4 & F9, DIN 50.021 ja ISO 9227 standardien mukaiset testit. Kasto lisätietoja standardit sivuilta tai LF-8131 - Partial List of Standards Met by Q-FOG dokumentista.

Proheesio-testissä käytetään lyhyitä syklejä, nopeita lämpötilamuutoksia, alhaisen kosteuden kuivatussyklejä ja erilaisia syövyttäviä liuoksia luonnonmukaisempien testien tuottamiseksi. Monet tutkijat ovat havainneet tämän testin hyödylliseksi teollisille kunnossapidon pinnoitteille. 

Jatkuva altistus suolasumulle on usein määritelty komponenttien ja pinnoitteiden korroosionkeston testaukseen. Sovelluskohteita ovat mm. metalliverhoilut ja maalatut pinnoitteet, ilma- ja avaruusalusten ja sotilassovellusten komponentit sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

Useimmat näistä testeistä suoritetaan tietyn spesifikaation, kuten ASTM B117 (suolasumu) ja BS 3900 F4 mukaan. Näitä testejä käytetään laajasti suhteellisen korroosion testauksessa. Ne suoritetaan tyypillisesti korotetussa lämpötilassa ilman kuivatussyklejä. Testit edellyttävät kuumennettua ja kostutettua ilmaa suihkutusta varten.

Malli CCT korroosiotutkimuksiin ja autoteollisuuden syklisiin testeihin
Q-FOG testilaitteen mallissa CCT on kaikki mallin SSP ominaisuudet mutta joustavuutta lisää vielä 100% kosteusolosuhde.  Nykyiset autoteollisuuden korroosiotestauksen metodit edellyttävät yleisesti näytteiden altistamista toistuville suolasumun, korkean kosteuden, alhaisen kosteuden kuivatusjaksojen ja normaalien ympäristöolojen sykleille. Nämä testit kehitettiin alunperin työläitä manuaalisia toimenpiteitä vaativiksi. Monitoiminen Q-FOG CCT korroosiotestilaite on suunniteltu suorittamaan nämä sykliset testit automaattisesti yhdessä testikammiossa.

Q-FOG testilaitteen CCT mallin avulla voit eliminoida:

 • tarpeen siirrellä testinäytteitä käsin testikammiosta toiseen
 • testinäytteiden työläät suihkutusvaiheet
 • näytteiden runsaasta käsittelystä johtuvan tulosten vaihtelun

CCT malli on varustettu kannen sivussa olevalla tarkistusikkunalla ja sisävalolla, joiden avulla testiolosuhteita on helppo valvoa.


Näytepidikkeet
Vaihtoehtoisesti testipaneeleiden pidikkeet voidaan toimittaa siten että käyttäjä voi asentaa näytteet 15 asteen kulmaan (kokoon 102mm x 304mm asti ja 38mm välein).

Epäsäännöllisen muotoiset osat (esim. suuret kolmiulotteiset kappaleet) voidaan ripustaa erityisille 20mm ripustuskiskoille. Katso lisätietoja näytteiden asennus sivuilta ohjeesta LF-8151 - Q-FOG Specimen Mounting, tai tiedustele seuraavia yleisimpiä osanumeroita:

 • F-9008-K    Q-FOG SSP-600 tai CCT-600 Test Panel Holder Kit, 8 kpl sarja
 • F-9011-K    Q-FOG SSP-1100 tai CCT-1100 Test Panel Holder Kit, 10 kpl sarja
 • F-9014-K    Q-FOG SSP-600 tai CCT-600 20mm (3/4”) Hanging Rod Kit, 6 kpl ripustimen sarja
 • F-9017-K    Q-FOG SSP-1100 tai CCT-1100 20mm (3/4”) Hanging Rod Kit, 8 kpl ripustimen sarja

Muut lisätarvikkeet
Q-Lab toimittaa Q-FOG testilaitteeseen kosteus/sumunkeräinsarjan joka sisältää kuusi mittalasia, O-renkaat ja keräinsuppilot.

Tarjolla on myös varaosasarja vuoden käyttöhuoltoa varten. Sarja sisältää kahdeksan pumppuletkua, yhden ilmansuodattimen, kaksi liuossuodatinyksikköä ja kätevän kuusiokoloavaimen.

Tekniset laitetiedot

Tekniset artikkelit

Esitteet

Tekniset laitetiedot

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Laitteet

Ota yhteyttä

 1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site