QUV Accelerated Weathering Tester

QUV Accelerated Weathering Tester
Suurenna kuvaa
 
QUV Accelerated Weathering Tester Weathering Tester Speciman Holders QUV Tester Lamp QUV Weathering Tester on Space Saver Frame QUV: How it Works
Vaihda kuvaa

QUV kiihdytetyn ilmastorasituksen testilaite toistaa auringonvalon, sateen ja kasteen tuottamia vaurioita vastaavat vauriot. Muutamien päivien tai viikkojen aikana QUV testilaite voi tuottaa kuukausien tai vuosien ulkokäyttöä vastaavat vauriot.

Ulkotilojen ilmastorasituksen simulointia varten QUV testilaite altistaa materiaalit vaihteleville sykleille UV-säteilyä ja kosteuttaa tarkasti kontrolloidussa korotetussa lämpötilassa. Auringonvalon vaikutuksia simuloidaan erityisten UV loisteputkilamppujen avulla. Kastetta ja sadetta simuloidaan kondensoivalla kosteudella ja/tai vesisuihkutuksella.

QUV kiihdytetyn ilmastorasituksen testilaite on yksinkertaisin, luotettavin ja helppokäyttöisin saatavilla oleva testilaite. Tuhansine ympäri maailmaa käyttöön asennettuine laitteineen se on maailman laajimmin käytetty ilmastorasituksen testilaite.


QUV – Maailman laajimmin käytetty ilmastorasituksen testilaite
UV valo vastaa lähes kokonaan ulkotiloissa käytettävien kestohyödykkeiden materiaalien valon aiheuttamasta vanhenemisesta.  QUV testilaitteiden loisteputkilamput simuloivat kriittisen lyhytaaltoisen UV-valon spektrin ja toistavat auringonvalon tuottamat fyysiset olosuhteet. Vauriotyyppejä on mm. värimuutokset, kiillon häviäminen, liituuntuminen, halkeileminen, säröily, himmeneminen, rakkuloituminen, haurastuminen, lujuuden heikkeneminen ja hapettumat.

Kaste, eikä niinkään sade, vastaa pääosasta kastumisesta ulkotiloissa. QUV testilaitteen kondensaatiolaitteisto simuloi luonnonmukaisesti kastetta ja kiihdyttää sen vaikutusta käyttäen korotettua lämpötilaa.

Kondensoituminen puhdistaa luonnostaan laitteessa käytetyn normaalin vesijohtoveden. Tämä johtuu siitä, että haihtuminen ja veden tiivistyminen näytteiden pinnalle on käytännössä tislausprosessi, joka poistaa veden epäpuhtaudet. Katso lisätietoja dokumentista LU-0801 - QUV Brochure.

QUV testilaitteeseen mahtuu vaivatta jopa 48 näytettä  (75mm x 150mm). Laite täyttää laajan valikoiman kansainvälisiä, kansallisia ja teollisuuden määrittelemiä spesifikaatioita, jotka varmistavat testiohjelmasi luotettavuuden ja toistettavuuden. Katso lisätietoja standardit sivuiltamme.

Helppokäyttöinen
QUV testilaitteiden yksinkertainen ja käytännössä koestettu rakenne takaa helpon asennuksen sekä helpon ja lähes huoltovapaan käytön. Laite toimii täysin automaattisesti 24 tuntia päivässä ja 7 päivää viikossa. Laitteen ominaisuuksiin kuuluu mm: 

 • Huomattavan yksinkertainen käyttöliittymä viidellä käyttäjän valittavviissa olevalla kielellä: englanti, ranska, espanja, italia ja saksa. 
 • Altistusolosuhteet ovat jatkuvasti ilmaistuina 
 • Oman toiminnan valvonnan hälytykset ja huollon muistutukset 
 • Nopea kalibrointi patentoidun AUTOCAL systeemin avulla

Edullinen
QUV testilaite on taloudellinen hankkia ja käyttää koska se käyttää: 

 • edullisia ja pitkäikäisiä UV loisteputkilamppuja
 • normaalia vesijohtovettä kondensaatiolaitteisiin 

Mallit (katso myös Ominaisuudet valikkoa)

 • QUV/basic: UV ja kondensaatio (ei säteilytystason valvontaa)
 • QUV/se: UV, kondensaatio ja SOLAR EYE säteilytystason valvonta 
 • QUV/spray: UV, kondensaatio ja SOLAR EYE säteilytystason valvonta ja vesisuihkutus 
 • QUV/cw: cool white sävyn näkyvä valo, kondensaatio ja SOLAR EYE säteilytystason valvonta

Katso ominaisuuksien vertailutietoja LU-0819 - QUV Specifications dokumentista tai Ominaisuudet valikosta.

Malli QUV/basic
Tämä on QUV testilaitteen yksinkertaistettu perusmalli kustannuskriittisiin laboratorioihin. Malli QUV/basic käyttää UV loisteputkilamppua ja kondensaatiolaitteistoa kosteusolosuhteiden simulointiin. Tätä mallia ei kuitenkaan toimiteta SOLAR EYE säteilytason säätölaitteella. Näin ollen valaistusvoimakkuutta ei voida säätää tai kalibroida. Tästä johtuen QUV/basic testilaitetta ei voida käyttää korkean säteilytystason testeihin. Lisäksi laitteen käyttö edellyttää määräaikaista lampun vaihtoa ja asemointia. 

Q-Lab suosittelee QUV/basic testilaitetta käytettäväksi vertaileviin testeihin, kun testikappaleet ja vertailumallit altistetaan samaan aikaan testiin samassa laitteessa.

Malli QUV/se
Tämä suosituin QUV malli toimitetaan SOLAR EYE säteilytystason säätölaitteistolla UV valon intensiteetin tarkkaa ylläpitoa varteen. QUV/se testilaitteessa käytetään ulkotilojen kosteusolosuhteiden haasteiden simulointiin testattua ja todennettua kondensaatiolaitteistoa.

SOLAR EYE laitteisto on tarkka säätöjärjestelmä, joka ylläpitää automaattisesti valon intensiteetin takaisinkytkentäpiirin avulla. Laitteisto valvoo UV-valon intensiteettiä ja kompensoi lampun ikääntymisestä ja komponenttien eroista johtuvat muutokset säätämällä lamppujen syöttötehoa. SOLAR EYE tarjoaa: 

 • Valvotun säteilytystason
 • Pidemmän lamppujen käyttöiän 
 • Nopeammat testitulokset 
 • Paremmin vertailtavat ja toistettavat testit
 • ISO kalibroinnin  

Katso lisätietoja SOLAR EYE laitteiston eduista LU-0801 - QUV esitteestä.

Malli QUV/spray 
QUV/spray testilaitteessa on samat ominaisuudet kuin standardimallissa QUV/se, mutta se toimitetaan lisäksi vesisuihkujärjestelmällä.  Lyhyiden vesisuihkutusjaksojen avulla voidaan tuottaa lämpöshokkeja. Pidempiä jaksoja voidaan käyttää mekaanisen eroosion tuottamiseen. QUV/spray testilaite voidaan ohjelmoida tuottamaan: vain UV altistus, vain vesisuihku, kondensoivat olosuhteet. Kaikkiin vesisuihkutussovelluksiin suositellaan käytettäväksi inonivapaata vettä.

Malli QUV/cw  
Tietyt teollisuuden testimetodit määrittelevät sisätilojen valonkeston testaukset suoritettavaksi cool white loisteputkilampuin. Näiden sisätilojen valaistusolosuhteiden toistamiseksi QUV/cw mallissa käytetään normaalia cool white sävyn loisteputkilamppua. Malli toimitetaan SOLAR EYE säteilytystason säätölaitteella, jolla valvotaan ja säädetään nyt UV-valon sijaan näkyvän valon osuutta. Katso lisätietoja LU-0823 - QUV/cw teknisestä tiedotteesta.

Lämpötilan säätö
Kaikissa QUV testilaitteissa ohjataan lämpötilaa tarkasti testien kiihdyttämiseksi ja tarkkuuden parantamiseksi. Vaikkakaan lämpötila ei normaalisti vaikuta primääriin valokemialliseen reaktioon, se vaikuttaa kaikkien seurauksena käynnistyvien jälkireaktioiden nopeuteen. Tästä syystä QUV testilaitteiden kyky säätää lämpötilaa on UV-altistuksien aikana ensiarvoisen tärkeätä.

Monipuolinen näytteiden asennus
Vakiovarusteina toimitettavat pikalukitteiset näytepitimet sopivat joustavasti aina 20 mm (3/4") paksuisten näytteiden nopeaan asentamiseen. Tukirenkaiden avulla kohteet kiinnittyvät varmasti eikä testikappaleita näin tarvitse työstää tiukoilla toleransseilla. Lisäksi toimitamme tilauksesta kiinnittimiä asiakaskohtaisten kohteiden, kuten linssien, suurten kohteiden ja 3D kappaleiden kiinnittämiseen. Katso lisätietoja lisätarvikkeet valikosta tai näytteiden asennus sivuilta.

Ohjauslaite & erillisohjelmistot
QUV ohjauslaite on suunniteltu toiminnalliseksi ja helppokäyttöiseksi ja se sisältää täydellisen omien toimintojen valvonnan ja virheiden tarkistuksen. Ohjausyksikkö valvoo jatkuvasti kaikkien laitteiden tilaa ja toimintaa. Laite ilmoitta näytöllä yksinkertaisin viestein virheistä, rutiinihuollon tarpeesta ja suorittaa tarvittaessa hätäpysäytykset.

Kaikki QUV testilaitteet on varustettu Ethernet liitynnällä niitä laadunvarmistusjärjestelmiä varten, jotka edellyttävät testiolosuhteiden todentamista dokumentein. Erillisen “Virtual Strip Chart” PC-ohjelman avulla käyttäjä voi automaattisesti tallentaa altistusolosuhteet ja siirtää tiedot suoraan QUV testilaitteelta Windows käyttöjärjestelmällä varustetulle tietokoneelle. Tiedot voidaan myös toimittaa sähköpostitse suoraan Q-Lab tekniseen tukipalveluun asiantuntijoiden arvioitavaksi ja vika-analyysiin.

QUV lamput
UV loisteputkilamput ovat luonnostaan stabiilimpia kuin muuta lamput, mukaan lukien ksenonlamput. Spektrin tehojakauma (SPD) pysyy muuttumattomana lampun ikääntyessä, jopa 5,000 käyttötuntiin asti. Tämän ansiosta testitulokset ovat paremmin toistettavia, lamppuja on vaihdettava harvemmin, ja käyttökustannukset alenevat.

Q-Lab tuottaa enemmän UV lamppuja kuin koko muu ilmastorasitustestauksen teollisuus yhteensä. Q-Lab lamput valmistetaan erikseen omien, 40 vuoden kokemukseemme UV loisteputkiteknologian parissa perustuvien spesifikaatioidemme mukaisesti. Laadunvarmistustestimme ovat teollisuuden tiukimmat. Tämän ansiosta QUV testilaitteet tuottavat vakaimman ja tasaisimman spektrin vuosi vuoden jälkeen.

Eri sovelluksiin on tarjolla alle listattuja monia erilaisia UV lamppuja. Katso tarkempia sovellusohjeita teknisistä tiedotteista LU-8160 - A Choice of Lamps for QUV ja LU-0823 - QUV/cw Summary.

UVA-340 lamput 
QUV testilaitteen UVA-340 lamppu tuottaa parhaan auringonvalon simulaation kriittisellä lyhyen UV-säteilyn alueella 365nm - 295 nm (auringonvalon raja-aallonpituus). Katso lisätietoja dokumentista LU-8052 - SPD for QUV UVA-340.

UVA-351 lamput 
QUV testilaitteen UVA-351 lamppu simuloi ikkunalasin läpi suodatetun auringonvalon UV-säteilyn osuuden. Se on käyttökelpoisin sisätilojen sovelluksiin, testattaessa tiettyjen musteiden ja polymeerien vaurioitumista lähellä ikkunoita olevissa käyttöolosuhteissa.   Katso lisätietoja dokumentista LU-8053 - SPD for QUV UVA-351.

UVB-313 lamput
QUV testilaitteen UVB-313 lamppu maksimoi testin kiihdytyksen hyödyntäen UV-säteilyn lyhytaaltoista osuutta, joka on vahingollisempaa kuin normaalisti maanpinnalla esiintyvä UV-säteilyn osuus. Tästä johtuen nämä lamput saattavat tuottaa joillekin materiaaleille epärealistisen huonoja tuloksia. UVB-313 lamput ovat käyttökelpoisimpia laadunvarmistuksen ja tuotekehityksen sovelluksissa, tai testattaessa erityisen kestäviä materiaaleja. Katso lisätietoja dokumentista LU-8051 - SPD for QUV UVB-313EL.

QFS-40 lamput 
Myös malleina FS-40 tai F40 UVB tunnettu lamppu on alkuperäinen QUV lamppu.  FS-40 lamppu on edelleen määritelty käyttöön eräissä perinteisissä autoteollisuuden testimetodeissa. QFS-40 lamppuja tulee käyttää vain QUV/basic testilaitteessa.  Katso lisätietoja dokumentista LU-8050 - SPD for QUV QFS-40.

Cool White lamput
QUV testilaitteen cool white sävyn lamput (käytetään vain mallissa QUV/cw) toistavat ja kiihdyttävät toimistoissa, myyntitiloissa ja myyntiketjun esittelytiloissa esiintyviä sisätilojen valaistusolosuhteita. Katso lisätietoja dokumentista LU-8049 - SPD for QUV/cw.

Optiset suotimet
Toisin kuin xenon testikammiot, QUV testilaitteet eivät edellytä erillisten optisten suotimien käyttöä.

Helppo kalibrointi varmistaa tarkkuuden
QUV “black panel” lämpötila anturit on kalibroitava säännöllisesti käyttäjän toimesta. Näin voidaan varmistaa tarkat ja yhdenmukaiset tulokset. QUV “black panel” lämpötila-antureiden kalibrointi on helppoa ja nopeata ja se voidaan suorittaa standardi referenssilämpömittarin avulla.

Helppo kalibrointi varmistaa tarkkuuden
Kaikissa malleissa lukuun ottamatta mallia QUV/basic SOLAR EYE säteilyvoimakkuuden anturit on kalibroitavaa säännöllisesti käyttäjän toimesta. QUV testilaitteen kalibrointi on helppoa käyttäen AUTOCAL systeemiä. Kalibrointi vie vain muutaman minuutin aikaa ja inhimilliset virheet on käytännössä suljettu pois. Katso lisätietoja dokumentista LU-0801 - QUV Brochure.

Säteilymittarit kalibrointiin 

 • CR10 - käytetään UVA-340, UVA-351, tai UVB-313 lampuille
 • CR10/cw säteilymittaria käytetään vain cool white sävyn lampuille 

Uudelleenkalibrointi
CR10 ja CR10/cw säteilymittarit on toimitettava vuosittain Q-Labille edullista uudelleenkalibrointia varten. Nähdä LW-6008 - Recalibration Return ProcedureKalibrointilaboratoriomme ISO17025 akkreditoinnin on suorittanut joko American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, ja England Certificate Number 2383-03).  Kalibroinnit voidaan jäljittää U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) asti.

Monipuolinen näytteiden asennus
Vakiovarusteina toimitettavat pikalukitteiset näytepitimet sopivat joustavasti aina 20 mm (3/4") paksuisten näytteiden nopeaan asentamiseen. Tukirenkaiden avulla kohteet kiinnittyvät varmasti eikä testikappaleita näin tarvitse työstää tiukoilla toleransseilla. 

Lisäksi toimitamme tilauksesta kiinnittimiä asiakaskohtaisten kohteiden, kuten linssien, suurten kohteiden ja 3D kappaleiden kiinnittämiseen. Ohjelmaan kuuluu myös alustoja ja kiinnittimiä esim. pulloille, tekstiileille ja mille erikoisosille. Katso lisätietoja LU-8001 - QUV Sample Mounting teknisestä tiedotteesta tai näytteiden asennus sivuilta.

Vedenpuhdistusjärjestelmä
QUV testilaitteen lisävarusteena toimitettavan vesisuihkujärjestelmän käyttökustannusten merkittävää alentamista varten Q-Lab toimittaa tilauksesta vedenpuhdistusjärjestelmän, jonka avulla normaalisti viemäriin johdettava vesi voidaan kierrättää laitteen uudelleen käyttöön.

Tilaa säästävä asennusrunko
Laboratorioiden arvokkaan tilan säästämiseksi kaksi QUV testilaitetta voidaan asentaa päällekkäin tilaa säästävällä asennusrungolla. Katso lisätietoa LU-0820 - QUV Space Saver Specifications teknisestä tiedotteesta.

Tekniset laitetiedot

Tekniset artikkelit

Esitteet

Tekniset laitetiedot

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Laitteet

Ota yhteyttä

 1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site