QUV Accelerated Weathering Tester

QUV Accelerated Weathering Tester
Klik om de afbeelding te vergroten
 
QUV Accelerated Weathering Tester Weathering Tester Speciman Holders QUV Tester Lamp QUV Weathering Tester on Space Saver Frame QUV: How it Works
Klik om de afbeelding te wijzigen

De QUV versnelde verweringstester reproduceert de schade die door zonlicht, regen en dauw wordt veroorzaakt. In enkele dagen of weken kan de QUV tester de schade reproduceren die in de open lucht na maanden of jaren optreedt. Om verwering in de open lucht te simuleren, stelt de QUV tester de materialen bloot aan afwisselende cyclussen UV-licht en vocht op gecontroleerde hoge temperaturen. Speciale UV-fluorescentielampen simuleren het effect van zonlicht. Dauw en regen worden gesimuleerd door middel van condenserend vocht en/of waterbesproeiing. De QUV versnelde verweringstester is de eenvoudigste, meest betrouwbare en gebruiksvriendelijke verweringstester op de markt. Het is de meest gebruikte verweringstester ter wereld, met duizenden toestellen in het veld.


QUV - De meest gebruikte verweringstester ter wereld
UV-licht is verantwoordelijk voor bijna alle aantasting door licht van duurzame materialen in de open lucht. De fluorescentielampen van de QUV simuleren het kritieke UV-spectrum met korte golflengte en reproduceren het fysieke effect van zonlicht. De schade omvat verkleuring, verlies van glans, barsten, haarscheurvorming, blaarvorming, sterkteverlies en oxidatie.

Niet regen maar dauw is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het vocht tijdens blootstelling in de open lucht. Het condensatiesysteem van de QUV tester geeft een realistische simulatie van dauw en versnelt zijn werking door middel van verhoogde temperaturen.

Het gewone leidingwater dat in het systeem wordt gebruikt, wordt automatisch door het condensatieproces gezuiverd. De verdamping en condensatie van het water op de samples is immers een distillatieproces dat alle onzuiverheden verwijdert. Raadpleeg de brochure LU-0801 - QUV .

De QUV tester kan tot 48 samples van 75 mm x 150 mm bevatten en voldoet aan een groot aantal internationale, nationale en sectorspecificaties, zodat de betrouwbaarheid en de reproduceerbaarheid van uw testprogramma verzekerd zijn. Bezoek onze normpagina  voor meer informatie.

Gemakkelijk te bedienen
Dankzij een eenvoudig en beproefd ontwerp is de QUV tester gemakkelijk te installeren en te gebruiken en vrijwel onderhoudsvrij. Hij werkt volledig automatisch, 24 uren per dag en 7 dagen per week. Andere kenmerken:

 • Opmerkelijk eenvoudige gebruikersinterface in vijf door de gebruiker te kiezen talen: Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Duits
 • Doorlopende weergave van de blootstellingsomstandigheden 
 • Zelfdiagnose met waarschuwingen en serviceherinneringen 
 • Snelle ijking dankzij het gepatenteerde AUTOCAL systeem

Betaalbaar
De QUV tester is voordelig in de aankoop en het gebruik, dankzij:

 • goedkope UV-fluorescentielampen met lange levensduur
 • gewoon leidingwater voor de condensatie 

Modellen (zie ook de tabblad Kenmerken)
•    QUV/basic: UV en condensatie (geen licht intensiteit controle)
•    QUV/se: UV, condensatie en SOLAR EYE licht intensiteit controle
•    QUV/spray: UV, condensatie SOLAR EYE licht intensiteit controle en waterbesproeiing
•    QUV/cw: koud wit zichtbaar licht, condensatie en SOLAR EYE licht intensiteit controle

Raadpleeg de LU-0819 - QUV specificaties  voor vergelijkende informatie, of raadpleeg de tabblad Kenmerken.

 

QUV/basic
Dit is een vereenvoudigde versie van de QUV tester voor laboratoria met beperkte middelen. De QUV/basic werkt met fluorescente UV-lampen en een condensatiesysteem voor vochtsimulatie. Het heeft geen SOLAR EYE irradiantie controle. Bijgevolg kan men de lichtintensiteit niet aanpassen of ijken. Dit betekent dat de QUV/basic tester niet kan worden gebruikt voor testen met hoge lichtniveaus. Men moet bovendien periodiek de lamp vervangen en herpositioneren.

Q-Lab beveelt de QUV/basic tester aan voor vergelijkende blootstellingen waarin de testsamples en de controlesamples tegelijkertijd en in dezelfde tester worden blootgesteld.

QUV/se
Het populairste model QUV is de QUV/se. Deze unit is voorzien van SOLAR EYE systeem, voor een nauwkeurig meting en regeling van de intensiteit van het UV-licht. De QUV/se tester gebruikt een beproefd condensatiemechanisme om aantasting door vocht in de open lucht te simuleren.

Het SOLAR EYE systeem is een nauwkeurig regelsysteem dat via een terugkoppeling de lichtintensiteit automatisch in stand houdt. De regelaar monitort de UV-intensiteit en compenseert de veroudering en fluctuaties van de lamp door het vermogen dat ze ontvangen aan te passen. Het SOLAR EYE systeem verzekert:

 • Gecontroleerde licht intensiteit
 • Een langere levensduur van de lamp 
 • Snellere resultaten 
 • Betere reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid van de proeven 
 • ISO-ijking

Raadpleeg de brochure LU-0801 - QUV voor meer informatie over de voordelen van het SOLAR EYE systeem voor licht intensiteits controle.

Model QUV/spray
De QUV/spray tester heeft dezelfde functies als de standaard QUV/se, aangevuld met een systeem voor waterbesproeiing.  Men kan gedurende korte perioden sproeien om een thermische schok te veroorzaken. Langere perioden kunnen worden gebruikt om mechanische erosie te produceren. De QUV/spray tester kan worden ingesteld op verschillende programma´s. Voor alle toepassingen met besproeiing is demi water aanbevolen.

Model QUV/cw
Sommige industriële testmethoden schrijven het gebruik voor van cool white fluorescente lampen voor de beproeving van de lichtstabiliteit binnenshuis. Om deze lichtomstandigheden te reproduceren, gebruikt de QUV/cw cool white fluorescentielampen. Het SOLAR EYE systeem monitort en controleert de afgifte van zichtbaar licht in plaats van UV. Raadpleeg LU-0823 - QUV/cw samenvatting voor meer informatie.

Temperatuurcontrole
Alle QUV testers werken met een nauwkeurig gecontroleerde temperatuur die de nauwkeurigheid verbetert en de testresultaten versnelt. Hoewel de temperatuur normaal geen invloed heeft op de primaire fotochemische reacties, heeft ze gevolgen voor de snelheid van latere reacties. Het vermogen van de QUV tester om de temperatuur te controleren is daarom essentieel tijdens de blootstelling aan UV.

Veelzijdige samplemontage
De standaard samplehouders zijn aanpasbaar voor elke dikte tot 20 mm en maken een snelle samplemontage met klikken mogelijk. Klemringen houden de testsamples vast. Er zijn ook aangepaste houders verkrijgbaar voor de montage van diverse producten, zoals lenzen, grotere samples en driedimensionale componenten. Raadpleeg de pagina samplemontage voor meer informatie.

Regelingen en optionele software
De QUV regelaar is ontworpen om zowel functioneel als gebruiksvriendelijk de QUV controller kan worden geprogrammeerd in vijf door de gebruiker te selecteren talen (Engels, Frans, Spaans, Italiaans of Duits) als te zijn en heeft een volledige zelfdiagnose voor de foutcontrole. De regelaar monitort de status en de prestaties van alle systemen doorlopend. Hij geeft eenvoudige waarschuwingsmeldingen, routine serviceherinneringen en schakelt de machine uit als dat om veiligheidsredenen nodig is.

Voor kwaliteitssystemen die een gedocumenteerd bewijs van de testen vereisen, is elke QUV tester voorzien van een Ethernet-aansluiting. Met de optionele "Virtual Strip Chart" software voor pc kan de gebruiker de omstandigheden automatisch registreren en de gegevens rechtstreeks van de QUV tester naar een Windows-computer sturen. De gegevens kunnen ook rechtstreeks naar de technische ondersteuningsdienst van Q-Lab worden gemaild voor deskundige probleemoplossing en diagnoses.

QUV lampen
Fluorescentie UV lampen zijn inherent stabieler dan andere types lampen, met inbegrip van xenonlampen. De spectrale verdeling (SPD) verandert niet met de veroudering van de lamp, zelfs tot voorbij 8000 uren. Dit geeft beter reproduceerbare testresultaten, minder lampwisselingen en lagere operationele kosten.

Q-Lab produceert meer UV-Lampen dan de rest van de verweringsindustrie bij elkaar. Q-Lab lampen zijn ontworpen volgens onze eigen specificaties, gebaseerd op 50 jaar ervaring met fluorescentie UV technologie. Wij hanteren de hoogste kwaliteitsnormen in de industrie, met als resultaat de meest consistente en stabiele testresultaten, jaar na jaar.

Verschillende soorten UV-lampen zijn beschikbaar voor verschillende toepassingen, die hieronder zijn vermeld. Zie LU-8160 – a choice of lamps for QUV  en  LU-0823-QUV/cw Summary for more specific application guidelines.

UVA-340 lampen
De UVA-340 lampen voor de QUV tester geven de beste simulatie van zonlicht in het kritieke korte golflengtebereik van 365 nm tot 295 nm. Raadpleeg LU-8052 - SPD voor QUV UVA-340.

UVA 340 + lampen
UVA 340 + lampen bieden hetzelfde spectrum als UVA-340 lampen maar bieden een langere levensduur bij hoge bestralingssterkte, tot 1500 uur bij 1.55 W/ m2 en 750 uur bij maximale bestralingssterkte (1.70 W/m2 @340nm.)

UVA-351 lampen

De UVA-351 lampen voor de QUV tester simuleren het UV-gedeelte van het zonlicht dat door vensterglas dringt. Ze zijn vooral handig voor binnenhuistoepassingen, voor het testen van bepaalde inktsoorten en de aantasting van polymeren in de omgeving van vensters. Raadpleeg LU-8053 - SPD voor QUV UVA-351.

UVB-313EL lampen
De UVB-313EL lampen voor de QUV tester maximaliseren de versnelling met behulp van UV met korte golflengte. Dit is schadelijker dan het normaal aan de oppervlakte van de aarde aangetroffen UV. Deze lampen kunnen dus voor sommige materialen onrealistisch ernstige resultaten geven. UVB-313EL lampen zijn vooral nuttig in toepassingen voor kwaliteitscontrole, onderzoek en ontwikkeling. Ook voor het testen van zeer duurzame materialen kunnen deze lampen uitkomst bieden. Raadpleeg LU-8051 - SPD voor QUV UVB-313EL.

UVA-313EL+ Lamps 
UVB-313EL+ lamps offer nearly the same spectrum as UVB-313 lamps but provide longer lifetime at high irradiance, up to 1500 hours at 1.55 W/m2/nm and 750 hours at the maximum irradiance (1.70 W/m2/nm)
QFS-40 lampen

Dit zijn de oorspronkelijke QUV lampen, ook bekend als FS-40 of F40 UVB. De FS-40 lampen worden nog steeds voorgeschreven door enkele oudere testmethoden voor de autosector. Gebruik QFS-40 lampen uitsluitend in de QUV/basic tester. Raadpleeg LU-8050 - SPD voor QUV QFS-40.

Cool white lampen
De cool white lampen voor de QUV tester (alleen model QUV/cw) reproduceren en versnellen de lichtomstandigheden in kantoor- en commerciële omgevingen en in winkels. Raadpleeg LU-8049 - SPD voor QUV/cw.

Optische filters
Anders dan testers met xenonlampen heeft de QUV tester geen optische filters nodig.

Een vlotte ijking garandeert nauwkeurigheid
De QUV black panel temperatuursensor moet periodiek door de gebruiker worden geijkt. Dit verzekert de accuraatheid en de consistentie van de resultaten. De QUV black panel temperatuursensor kan snel en gemakkelijk met elke standaard referentiethermometer worden geijkt.

Een vlotte ijking garandeert nauwkeurigheid
De SOLAR EYE licht intensiteit controle van alle modellen behalve QUV/basic moet periodiek door de gebruiker worden geijkt. Het AUTOCAL systeem maakt de ijking van de QUV tester buitengewoon eenvoudig. Het duurt slechts enkele minuten en sluit vrijwel alle menselijke fouten uit. Raadpleeg voor meer informatie de LU-0801 - QUV.

Radiometers voor de ijking

 • CR10 – voor UVA-340, UVA-351 of UVB-313 lampen
 • CR10/cw radiometer - voor alleen koud witte lampen

Herijking
De CR10 en CR10/cw radiometers moeten eenmaal per jaar voor een herijking naar Q-Lab worden teruggestuurd. Zie LW-6008 - Recalibration Return Procedure.  Onze ijkinslaboratoria hebben de ISO 17025-erkenning van de American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, en England Certificate Number 2383-03) ontvangen. De ijking is traceerbaar naar het U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).
 

Veelzijdige samplemontage
De standaard samplehouders zijn aanpasbaar voor elke dikte tot 20 mm en maken een snelle samplemontage mogelijk. Klemringen houden de testsamples vast.

Er zijn ook aangepaste houders verkrijgbaar voor de montage van diverse producten zoals lenzen, grotere samples en driedimensionale componenten. Houders voor flessen en textiel zijn eveneens verkrijgbaar. Raadpleeg LU-8001 - QUV Monstermontage of de pagina Samplemontage voor meer gedetailleerde informatie.

Waterzuiveringssysteem
Om de werkingskosten van het optionele watersproeisysteem van de QUV testers beduidend te verlagen, biedt Q-Lab een optioneel waterzuiveringssysteem aan dat het normaal afgevoerde water zuivert en hergebruikt.

Ruimtebesparend frame
In laboratoria waar de ruimte beperkt is, kan men de QUV testers met behulp van ruimtebesparende frames  twee hoog stapelen. Raadpleeg LU-0820 - QUV specificaties ruimtebesparende frames  voor meer gedetailleerde informatie.

Technische bulletins

Technische artikelen

Brochures

Specificatie bulletins

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Producten

Raadpleeg ons

 1.  

Q-Lab Telefoonnummers

USA: +1-440-835-8700
Florida & Arizona Testdiensten: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site