QUV Accelerated Weathering Tester

QUV Accelerated Weathering Tester
Kliknij, aby powiększyć obraz
 
QUV Accelerated Weathering Tester Weathering Tester Speciman Holders QUV Tester Lamp QUV Weathering Tester on Space Saver Frame QUV: How it Works
Kliknij, aby zmienić obraz


Tester przyspieszonego starzenia QUV odtwarza uszkodzenia spowodowane przez światło słoneczne, deszcz i rosę. W ciągu kilku dni lub tygodni tester QUV UV może odtworzyć uszkodzenia, które pojawiają się przez miesiące lub lata w warunkach zewnętrznych. Aby zasymulować warunki atmosferyczne, tester przyspieszonego starzenia QUV wystawia materiały na naprzemienne cykle światła UV i wilgoci w kontrolowanych, podwyższonych temperaturach. Symuluje wpływ naturalnego światła słonecznego i sztucznego promieniowania przy użyciu specjalnych fluorescencyjnych lamp UV w częściach widma UVA, UVB i UVC. Symuluje rosę i deszcz z kondensacją wilgoci i/lub rozpyloną wodą. Tester przyspieszonego starzenia QUV jest najprostszym, najbardziej niezawodnym i najłatwiejszym w użyciu dostępnym testerem starzenia. Dzięki tysiącom testerów używanych na całym świecie jest to najczęściej używany tester odporności na warunki atmosferyczne na świecie.


QUV - Komora do badań starzeniowych najczęściej stosowana na świecie
Promieniowanie UV jest odpowiedzialne za prawie wszystkie procesy fotodegradacji trwałych materiałów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.  Lampy fluoroscencyjne aparatów badawczych QUV symulują krytyczne widmo fal krótkich UV i odtwarzają fizyczne właściwości uszkodzeń powodowane przez światło słoneczne.  Rodzaje uszkodzeń obejmują zmianę koloru, utratę połysku, kredowanie, pękanie, pękanie siatkowe, zamglenie, powstawanie pęcherzy, wzrost kruchości, utratę wytrzymałości i utlenianie.

Rosa, a nie deszcz jest odpowiedzialna za większość wilgoci występującej w warunkach atmosferycznych.  System kondensacji komory QUV realnie symuluje rosę i przyspiesza jej działanie wykorzystując podwyższoną temperaturę.

Proces kondensacji automatycznie oczyszcza zwykłą wodę wodociągową stosowaną w układzie.  Jest to spowodowane tym, że proces parowania i skraplania wody na próbkach jest w rzeczywistości procesem destylacji, który usuwa wszelkie zanieczyszczenia.  Patrz LU-0801 - QUV Broszura.

W komorze QUV można wygodnie rozmieścić do 48 próbek badawczych (75mm x 150mm) co jest zgodne z szerokim zakresem międzynarodowych, krajowych i przemysłowych specyfikacji technicznych, co zapewnia rzetelność i powtarzalność programu badania.  Zapraszamy na  strona normy w celu uzyskania więcej informacji.

Łatwość obsługi 

Prosta, sprawdzona konstrukcja testera UV QUV sprawia, że jest łatwy w instalacji, łatwy w użyciu i prawie bezobsługowy. Działa całkowicie automatycznie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Posiada następujące cechy:

 • Interfejs użytkownika z dwoma ekranami dotykowymi dla łatwej obsługi i programowania w siedemnaście języków do wyboru przez użytkownika: Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, japoński, chiński, koreański, czeski, holenderski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, tajski, turecki, wietnamski
 • Warunki ekspozycji wyświetlane w sposób ciągły
 • Wielokolorowa dioda LED do szybkiego informowania o stanie pracy testera na bieżąco.
 • Ostrzeżenia autodiagnostyczne i przypomnienia serwisowe
 • Szybka kalibracja dzięki opatentowanemu systemowi AUTOCAL 

Dostępność
Komora QUV jest ekonomiczna przy zakupie i obsłudze z powodu stosowania: 

 • tanich, o długiej żywotności lamp fluoroscencyjnych UV
 • zwykłej wody wodociągowej do kondensacji pary wodnej 

Modele  (patrz zakładka Charakterystyka)

 • QUV/basic: promieniowanie UV i kondensacja (brak kontroli promieniowania)
 • QUV/se: promieniowanie UV, kontrola kondensacji i natężenia promieniowania SOLAR EYE 
 • QUV/spray: promieniowanie UV, kondensacja, kontrola natężenia promieniowania SOLAR EYE i natrysk wodą
 • QUV/uvc: krótkofalowe światło UVC i kontrola promieniowania SOLAR EYE
 • QUV/cw: zimne światło białe widzialne, kontrola kondensacji i natężenia promieniowania SOLAR EYE 

Patrz LU-0819 - QUV Specyfikacje lub zakładka Charakterystyka w celu porównania możliwości.

Model QUV/basic
Jest to uproszczona wersja komory QUV dla laboratorium, gdzie kryterium jest oszczędność.  W modelu komory QUV/basic stosuje się lampy fluoroscencyjne UV i system kondensacji w celu symulacji wilgotności.  W modelu tym nie stosuje się kontroli natężenia promieniowania SOLAR EYE.  W związku z tym, natężenie światła nie może być korygowane ani kalibrowane. Oznacza to, że komora QUV/basic nie może być stosowana do badań z wysokim natężeniem promieniowania.  Ponadto, wymagana jest okresowa wymiana lamp oraz zamiana ich położenia.

Q-Lab zaleca komorę QUV/basic do ekspozycji porównawczych, gdzie próbki badawcze i próbki kontrolne są poddawane ekspozycji w tym samym czasie w tej samej komorze.

Model QUV/se
Najbardziej popularny model QUV charakteryzuje się kontrolą natężenia promieniowania SOLAR EYE, w celu precyzyjnego utrzymania natężenia światła UV.  W komorze QUV/se stosuje się sprawdzony mechanizm kondensacji do symulacji działania wilgoci w warunkach atmosferycznych.

System SOLAR EYE jest precyzyjnym układem kontroli do automatycznego utrzymywania natężenia promieniowania przez wykorzystanie pętli sprzężenia zwrotnego. Kontroler monitoruje natężenie promieniowania UV i kompensuje starzenie się lamp i zmienność natężenie przez regulację mocy lamp.  System SOLAR EYE zapewnia: 

 • Kontrolowane natężenie promieniowania
 • Dłuższą żywotność lamp 
 • Szybsze wyniki 
 • Bardziej odtwarzalne i powtarzalne badania 
 • Kalibrację zgodnie z ISO

Więcej informacji dotyczących korzyści ze stosowania systemu kontroli natężenia promieniowania SOLAR EYE, patrz LU-0801 - QUV Broszura.

Model QUV/spray
Komora QUV/spray posiada takie same funkcje jak standardowa komora QUV/se, ale posiada również system natrysku próbek wodą.  Krótkie okresy natrysku mogą być stosowane do tworzenia szoku termicznego. Długie okresy mogą być stosowane do osiągnięcia erozji mechanicznej. Komorę QUV/spray można zaprogramować do wytwarzania:  tylko promieniowania UV, tylko natrysku lub kondensacji pary.  Do wszystkich zastosowań z wodą zaleca się używanie wody dejonizowanej.

Model QUV/uvc
Światło UVC jest szeroko stosowane w promieniowaniu ultrafioletowym bakteriobójczym (UVGI), technice stosowanej do eliminacji szkodliwych wirusów i bakterii. To wysokoenergetyczne światło UVC o krótkiej długości fali może również degradować dezynfekowane materiały i powierzchnie. Model QUV/uvc używa lamp UVC do dostarczania światła skoncentrowanego o długości fali 254 nm w celu zbadania trwałości materiału pod kątem efektów foto degradacji wynikających z ekspozycji na światło UVC. Tester QUV/uvc ma wiele funkcji bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie rozproszonego światła UVC; nie jest również wyposażony w kondensację ani zraszania wodą

Model QUV/cw
Niektóre metody badań przemysłowych określają stosowanie lamp fluoroscencyjnych z zimnym białym światłem do badania odporności na światło we wnętrzach. Aby wytworzyć warunki światła wewnętrznego, komora QUV/cw wykorzystuje zwykłe lampy fluoroscencyjne z białym zimnym światłem.  Posiada również system kontroli natężenia promieniowania SOLAR EYE, który monitoruje i kontroluje moc światła widzialnego, a nie promieniowanie UV. Patrz LU-0823 - QUV/cw Broszura  w celu uzyskania więcej informacji.

Kontrola temperatury
Wszystkie komory QUV precyzyjnie kontrolują temperaturę w celu zwiększenia dokładności i przyspieszenia wyników badań. Chociaż temperatura zwykle nie wpływa na podstawowe reakcje fotochemiczne to jednakże wpływa na szybkość kolejnych reakcji. Dlatego też, możliwość kontroli temperatury w komorach QUV jest niezbędna podczas oddziaływania promieniowania UV.

Uniwersalny montaż próbek
Standardowe uchwyty na próbki dostosowane są do dowolnej grubości próbek do 20mm (3/4") i umożliwiają szybki, zatrzaskowy montaż próbek. Pierścienie oporowe zapewniają realny docisk i nie wymagają przycinania próbek do bliskiej tolerancji. Ponadto, dostępne są uchwyty niestandardowe do montażu różnych wyrobów, takich jak soczewki, próbki większe oraz elementy trójwymiarowe 3-D. Patrz w zakładce Akcesoria lub na naszej strona montaż próbek w celu uzyskania więcej informacji.

Oprogramowanie sterujące i opcjonalne
Podwójny ekran dotykowy został zaprojektowany tak, aby był funkcjonalny i łatwy w użyciu. Główny Kontroler QUV posiada podwójne, kolorowe wyświetlacze z ekranem dotykowym i może być zaprogramowany w ośmiu językach do wyboru przez użytkownika (angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, chiński, koreański i japoński). System ten obejmuje pełne samodiagnostyczne sprawdzanie błędów, ciągłe monitorowanie stanu i wydajności wszystkich systemów. W razie potrzeby wyświetla również komunikaty o błędach testera i przypomnienia o rutynowych czynnościach serwisowych. Wielokolorowa dioda LED statusu informuje użytkowników o stanie pracy testera na bieżąco.

Zewnętrzny port USB w każdym testerze QUV umożliwia użytkownikom szybkie aktualizowanie oprogramowania w celu rozwiązania kluczowych problemów z wydajnością. W przypadku systemów wysokiej jakości, które wymagają udokumentowanego potwierdzenia warunków testowych, można również użyć tego portu USB do pobrania historii działania testera. Dodatkowo, każdy tester QUV wyposażony jest w złącze Ethernet. Opcjonalne oprogramowanie VIRTUAL STRIPCHART na komputer pozwala użytkownikowi automatycznie rejestrować i monitorować warunki ekspozycji oraz bezpośrednio przesyłać dane z komory testowej QUV UV do komputera z systemem Windows.  Dane z eksportu USB lub aplikacji komputerowej można przesyłać pocztą elektroniczną bezpośrednio do działu pomocy technicznej Q-Lab w celu uzyskania specjalistycznego rozwiązywania problemów i diagnostyki.

Lampy QUV 
Fluorescencyjne lampy UV są z natury bardziej stabilne niż inne rodzaje lamp, w tym lampy ksenonowe.  Widmowy rozkład mocy (SPD) nie zmienia się wraz ze starzeniem się lampy, nawet do 8000 godzin.  Daje to bardziej powtarzalne wyniki testów, mniej zmian lampy i niższe koszty operacyjne.

Q-Lab produkuje więcej lamp UV niż reszta branży starzeniowej łącznie.  Lampy Q-Lab są specjalnie zaprojektowane zgodnie z naszymi własnymi specyfikacjami, w oparciu o nasze 50-letnie doświadczenie w technologii fluorescencyjnej UV.  Posiadamy najbardziej rygorystyczne testy kontroli jakości w branży.  W rezultacie aparat QUV zapewnia najbardziej spójne, stabilne widmo w długim okresie.

Dostępnych jest kilka różnych typów lamp UV do różnych zastosowań, które wymieniono poniżej.  Patrz LU-8160 - Wybór lamp dla QUV i LU-0823 - QUV/cw Podsumowanie dla bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących zastosowań.

Lampy UVA-340 
Lampy UVA-340 komory starzeniowej QUV dają najlepszą symulacje światła słonecznego w krytycznym regionie krótkiej długości fali od 365 nm w dół do ograniczenia promieniowania słonecznego do 295 nm.  Patrz LU-8052 - SPD dla QUV UVA-340.

Lampy UVA-340+ 
Lampy UVA-340+ oferują takie samo widmo jak lampy UVA-340, ale zapewniają dłuższą żywotność przy wysokim natężeniu promieniowania, do 1500 godzin przy 1,55 W/m2/nm i 750 godzin przy maksymalnym natężeniu promieniowania (1.70 W/m2/nm).

Lampy UVA-351 
Lampy UVA-351 w komorach starzeniowych QUV symulują część promieniowania UV światła słonecznego filtrowanego przez szkło okienne.  Jest to najbardziej przydatne do wewnętrznych zastosowań, do badania uszkodzeń niektórych farb i polimerów, które mogą wystąpić w otoczeniu blisko okna.  Patrz LU-8053 - SPD dla QUV UVA-351.

Lampy UVB-313  
Lampy UVB-313 komory QUV maksymalizują przyspieszenie wykorzystania krótkiej fali UV, która jest bardziej dotkliwa niż normalne promieniowanie UV występujące na powierzchni ziemi. W związku z tym, lampy te mogą wytwarzać nierealne surowe wyniki dla niektórych materiałów. Lampy UVB-313 są najbardziej przydatne do badań kontroli jakości i zastosowania w badaniach i rozwoju lub do badań bardzo trwałych materiałów.  Patrz LU-8051 - SPD dla QUV UVB-313EL.

Lampy UVA-313EL+ 
Lampy UVB-313EL+ oferują prawie takie same widmo jak lampy UVB-313, ale zapewniają dłuższą żywotność przy wysokim natężeniu promieniowania, do 1500 godzin przy 1,55 W/m2/nm i 750 godzin przy maksymalnym natężeniu promieniowania (1.70 W/m2/nm)

Lampy UVC
Lampy UVC emitują monochromatyczne, krótkofalowe światło UV o wysokiej intensywności i długości fali 254 nm, czyli znacznie poniżej granicy światła słonecznego. Ta długość fali reprezentuje najpowszechniejszy rodzaj emisji UVC używanej do dezynfekcji powierzchni narażonych na szkodliwe bakterie i wirusy. Chociaż może ono skutecznie zabijać te patogeny, światło UVC może również powodować foto degradację tworzyw sztucznych, powłok i tkanin. Lampy UVC odtwarzają to szkodliwe promieniowanie, aby ocenić trwałość materiałów wystawionych na działanie światła UVC

Lampy QFS-40  
Znane również jako lampy FS-40 lub F40 UVB, są to oryginalne lampy QUV.  Lampy FS-40 są jeszcze wymieniane w kilku starszych metodach badań w przemyśle motoryzacyjnym.  Lampy QFS-40 powinny być używane tylko w komorze QUV/basic.  Patrz LU-8050 - SPD dla QUV QFS-40.

Lampy światła białego zimnego  
Lampy światła białego zimnego w komorze QUV (stosowane tylko w modelu QUV/cw) skutecznie odtwarzają i przyspieszają warunki oświetlenia wewnętrznego spotykanego w środowiskach biurowych i handlowych jak również światła wyświetlaczy.  Patrz LU-8049 - SPD dla QUV/cw.

Filtry optyczne
W przeciwieństwie do komór badawczych z lampami ksenonowymi, aparaty testowe QUV nie wymagają użycia jakichkolwiek filtrów optycznych.

Łatwa kalibracja gwarancją dokładności
Czujnik temperatury czarnego wzorca komory QUV musi być kalibrowany okresowo przez użytkownika w celu zapewnienia dokładnych i spójnych wyników.  Kalibracja czujnika temperatury czarnego wzorca aparatu QUV jest szybka i prosta i wykonuje się ją przy pomocy dowolnego standardowego termometru referencyjnego.

Dokładność zapewnia łatwa kalibracja
W przypadku wszystkich modeli z wyjątkiem QUV/basic, czujnik promieniowania QUV SOLAR EYE musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika w celu zapewnienia dokładnych i spójnych wyników.  Kalibracja aparatu QUV za pomocą systemu AUTOCAL jest niezwykle prosta.  Zajmuje tylko kilka minut i praktycznie eliminuje ludzki błąd.

Q-Lab posiada dwie klasy urządzeń używanych do kalibracji natężenia promieniowania. Kalibrator uniwersalny jest standardem dla wszystkich nowych aparatów QUV i jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi modelami, a także z aparatami Q-SUN. Dotychczasowy system kalibracji CR10 promieniowania QUV Q-Lab pozostaje kompatybilny z nowymi urządzeniami QUV. Więcej informacji, patrz LU-0801 - Broszura QUV.

Modele kalibratora uniwersalnego (UC) systemu radiometru

 • Przenośny wyświetlacz UC1 - jedno urządzenie do wyświetlania informacji o natężeniu promieniowania i temperatury dla wszystkich modeli QUV i Q-SUN* 
 • Inteligentny czujnik UC10/UV - do stosowania z lampami UVA-340, UVA-351 lub UVB-313
 • Inteligentny czujnik UC10/UVC – do stosowania z lampami UVC
 • Inteligentny czujnik UC10/CW - do użytku tylko z lampami zimnego białego światła

*System UC współpracuje ze wszystkimi aparatami QUV i Q-SUN z kontrolowanym natężeniem promieniowania, ale UC1 nie jest potrzebny w przypadku nowych testerów QUV i Q-SUN.

Rekalibracja
Inteligentne czujniki UC10 muszą być wymieniane, co roku na ponownie skalibrowane. Jest to najbardziej opłacalna opcja dla większości użytkowników. Inteligentne czujniki UC10 można, alternatywnie zwracać do Q-Lab raz w roku w celu ponownej niedrogiej kalibracji. Patrz Procedura zwrotu do rekalibracji.

Radiometry CR10 i CR10/cw muszą być zwracane do Q-Lab raz w roku w celu wykonania niedrogiej rekalibracji.  Patrz Procedura zwrotu do rekalibracji.

Nasze laboratoria kalibracji posiadają akredytację ISO 17025 wydaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Akredytacji Laboratoriów (A2LA - Numer certyfikatu Ohio 2382-01, Numer certyfikatu Chiny 2383-02 oraz numer certyfikatu Anglia 2383-03).  Kalibracje wszystkich urządzeń CR10 i UC10 są identyfikowalne z Narodowym Instytutem Norm i Technologii (NIST).

Uniwersalny montaż próbek
Standardowe uchwyty na próbki dostosowane są do dowolnej grubości próbek do 20mm (3/4 cala) i umożliwiają szybki, zatrzaskowy montaż próbek. Pierścienie oporowe zapewniają realny docisk i nie wymagają przycinania próbek w wąskiej tolerancji. 

Ponadto, dostępne są uchwyty niestandardowe do montażu różnych wyrobów, takich jak soczewki, próbki większe oraz elementy trójwymiarowe 3-D.  Dostępne są również uchwyty na butelki, uchwyty na materiały tekstylne oraz specjalne zawieszenia.  Patrz LU-8001 - QUV Montaż próbek lub strona montaż próbek w celu uzyskania szczegółowych informacji.

System ponownego oczyszczania wody
Aby znacznie ograniczyć koszty działania opcjonalnego układu natrysku wody w komorach QUV, firma Q-Lab oferuje opcjonalnie system uzdatniania wody, który ponownie wykorzystuje wodę, woda normalnie odprowadzana byłaby do odpływu.

Rama montażowa
W laboratoriach, gdzie występuje ograniczenie miejsca, dwie komory QUV można ustawiać jedna na drugiej przy pomocy ram montażowych. Patrz LU-0820 - QUV Specyfikacje ram montażowych w celu uzyskania więcej szczegółowych informacji.

Biuletyny techniczne

Artykuły techniczne

Broszury

Specyfikacje

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Produkty

Kontakt

 1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site